Ефективність та якість діяльності НБ НУК імені адмірала Макарова: стратегічні підходи

Костирко Т. М., Мігунова Т. С., Корольова Т. Д.

Розглянуті основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів. Представлено досвід роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова з інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень вчених університету. Також представлено підсумки комплексного міжвузівського дослідження, яке було проведено серед 100 бібліотечних фахівців 6 провідних ВНЗ м. Миколаєва.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: бібліометрика української науки, Google Scholar, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційна підтримка, міжнародні наукометричні бази, бібліотека ВНЗ, компетентність, дослідження, анкетування.