Оцінювання рейтингу науковців за відображеннями у наукометричних базах даних

Нікітенко О. М., Плеченко Н. В.

Для оцінювання рейтингу науковців запропоновано використовувати дані з міжнародних наукометричних баз даних. Показано використання трьох підходів під час оцінювання рейтингу. Для двох з підходів розроблено формули обчислення рейтингу. Наведено приклад обчислення рейтингу науковця за даними з міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: наукометрична база даних, рейтинг науковця, наукометриний показник.