Комунікативна компетентність в системі бібліотечного обслуговування: загальні питання

Вороніна Р. В.

Проаналізовано поняття «компетенція» та «компетентність». Розкрито склад, різновиди та специфіку комунікативної компетенції в бібліотечно-інформаційній сфері. Визначено поетапність формування комунікативної компетенції на різних етапах теоретично-практичної діяльності фахівця бібліотечної справи та розглянуто комунікативну компетентність як професійну ознаку в бібліотечному обслуговуванні.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: бібліотечне обслуговування, комунікаційна компетентність, особистісні якості, професійна комунікація бібліотекаря.