Виявлення мотивів та стимулів персоналу бібліотеки до професійної діяльності: (за результатами анкетування)

Шикаленко Т. О.

У статті зроблена спроба, спираючись на ґрунтовні науково-теоретичні та практичні мотиваційні теорії знаних учених-економістів, менеджерів та за результатами анкетування, визначити оптимальні мотиви та стимули праці персоналу бібліотеки, що спонукали їх до вибору професії та подальшого утвердження в ній.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: бібліотека Харківської державної академії культури, персонал бібліотеки, мотивація професійної діяльності, бібліотечна професія.