Термінологія та визначення бібліометричних показників

Король Т. П.

У статті приділено увагу історії походження поняття "бібліометрія", термінології, завданням і визначенню бібліометричних показників. Зроблено спробу аналізу взаємозв'язку співвідношень бібліометрії, наукометрії і інформетрії. Представлений моніторинг вибіркових Web-сайтів університетських бібліотек України.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: бібліометрія, наукометрія, інформетрія, бібліометричні показники, моніторинг Web-сайтів бібліотек України.