Вимірювання якості діяльності бібліотек ВНЗ: зарубіжний досвід

Шемаєва Г. В.

Узагальнюються підходи зарубіжних бібліотек до вимірювання якості бібліотечної діяльності. Розкривається сучасна система інструментарію оцінки бібліотек, що поєднує соціологічні, технологічні, економічні методи. Акцентується увага на онлайновому методі LibQual.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: бібліотеки ВНЗ, якість, методи оцінки, показники, критерії, зарубіжний досвід, метод LibQual.