Науково-теоретичні технічні журнали 2018 р.

Автоматика и телемеханика / РАН. - Москва: "Наука", 1936.- ISSN 0005-2310.

 
Автометрия: Научный журнал / СО РАН.- Новосибирск, 1965.- .- ISSN 0320-7102.

 
Антенны: Научно-теоретический и теоретический журнал/Учредит.: ЗАО Издательство "Радиотехника".- Москва, 1966.- .- ISSN 0320-9601

 
Бионика интеллекта: Научно-технический журнал / ХНУРЭ. – Х.: ХНУРЭ, 1968 . – ISSN 0555-2656.

 
Вісник вінницького політехничного інституту . - науковий журнал. - вих.6 р. на рік - заснован у грудні 1993 року. - ISSN 1997-9266

 
Винахідник і раціоаналізатор: Науково-популярний. Науковий журнал / Засн.: Українська академія наук. - К., 1997. - . - (вих. щомісяця, укр. мовою)

 
Доповіді НАУ Серія: Математика. Природознавство. Технічні науки: Науково-теорет. журнал / Президія НАНУ.- Київ, 1939.- ISSN 1025-6415. - http://dopovidi-nanu.org.ua

 
Захист інформації: Журнал, засновано у 1999 році. Виходить чотири рази на рік. - ISSN 2221-5212

 
Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектронника. - Санкт-Петербург: 2015 - ISSN 1993-8985

 
Известия Российской Академии наук. Серия: Теория и системы управления / РАН.- Москва: "Наука", 1963.- .-ISSN 0002-3388.

 
Известия ВУЗов Серия: Радиоэлектроника: Научно-техн. журнал / КПИ, Мин. образ. Укр.- Киев, 1958.- ISSN 0021-3470

 
Измерительная техника: Научно-технический журнал / Госком РФ по стандартизации и метрологии; ГУП «ВНИИ оптико-физ. измер.» и др.- Москва, 1939.- .- ISSN 0368-1025. - (вых. 12 р. в год; на русск. яз.)

 
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міждународний науково-технічний журнал / Вінницький національний технічний університет. - Вінниця, 2004. - ISSN 1999-9941.

 
Квантовая электроника / Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева РАН; Ин-т общ. физ. РАН; МИФИ и др.- Москва, 1971.- .- ISSN 0368-7147.

 
Кибернетика и системный анализ: Международный журнал / Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАНУкр.- Киев, 1965.- .- ISSN 0023-1274.

 
Медицинская техника: Научно-технический журнал / Межд. НТО приборост. и метрологов, ВНИИ медиц. приборостр. РАМН.- Москва, 1967.-.- ISSN0025-8075 (Вых. 6р. в год; на русск.яз)

 
Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы: Ежемесячный научно-технический сборник / Учредит.: ВИНИТИ.- Москва, 1961.- .- ISSN 0548-0027.-(вых. 12 раз в год; на русск. яз.)

 
Оптический журнал: Научно-технический журнал / ГОИ им. С.И. Вавилова; Оптич. общ-во им. Д.С. Рождественского.- С.-Петербург, 1931.- .- ISSN 0030-4042 (Вых. 12р. в год; на русск.яз).

 
Приборы и методы измерений. Научно-технический журнал. ISSN: 2414-0473(online). Основан в 2010г. Учредитель: Белорусский национальный технический университет. Выходит 4 раза в год.

 
Проблеми программування. Науковий журнал. ISSN 1727-4907. НАНУ, І-нт Програмних систем, 2011.

 
Проблемы управления и информатики / Международный научно-технический журнал / Институт космических исследований НАН Украины и ГКА Украины - 2015 - ISSN 0572-2691.

 
Радиотехника: Научно-технический журнал/ Рос. НТО РТ, ЭЛ и связи им. А.С. Попова.- Москва, 1937.- .- ISSN 0033-8486.

 
Радиотехника и электроника / РАН; Отв. общ. физ. и астроном.; Ин-т РТиЭЛ РАН; НТЦ "Форум-НТ".- Москва: "Наука", 1956.- .- ISSN 0033-8494. http://www.maik.ru

 
Радиофизика и радиоастрономия: Ежеквартальный научный журнал / НАНУ; Радиоастроном. институт НАНУ; Укр. комитет радио союза URSI.Харьков, 1995.- ISSN 1027-9636.

 
Радиоэлектронника и Информатика. Научно-технический журнал. Основан в 1997 г. Выходит 4 раза в год. - ХНУРЭ - 2015. ISSN - 1563-0064.

 
Cистемный администратор / Издат.: ООО "С13".- Москва, 2002.- .-(вых. 12 раз в год, на русск. яз.; www.samag.ru)

 
Системні дослідження та інформаційні технології: Науково-технічний журнал / ІПСА; НАНУ; МОНУ. - Київ, 2001. - ISSN 1681-6048.

 
Стандартизація, сертифікація, якість: Науково-технічний журнал / ДК України з стандартизації, метрології та сертифікації.- Київю - 1998.- ISSN 2307-4949

 
Телекоммуникации: науч.-технич. ,информ.-аналитич. и учебно-методич.журнал / ООО "Наука и технологии". - 2000-. -  М. - ежемесячно. - ISSN 1684-2588

 
Український метрологічний журнал: Науково-технічне видання / ДНВО “Метрологія”.- Харків, 1995.- .-(вих. 4 р. на рік, укр. та рос. мовами).

 
Український математичний журнал: науковий журнал / Інститут математики НАН України. - К., 1949. - ISSN 1027-3190.

 
Электронное моделирование: Международный научно-теорет. журнал / НАН Укр.; РАН.- Киев, 1979.- ISSN 0204-3572.

 
Электросвязь: Научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, ТВ, радиовещанию / Учред.: Рег. содр. в обл. связи, МАС, Рос. НТО им. А.С.Попова.- Москва: "Радио и связь", 1933.- .- ISSN 0013-5771/ (вых. 12 раз в год; на русск. яз.)