Науково-бібліографічний відділ 2017 р.

Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Видавництво "Факт". – Видається за підтримки фонду "Відродження". – Х. : Вид-во "Факт", 2005-. – щомісяця.

№ 1, 2-3, 4-5, 6, 7-8, 9-10-11

 
Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОН України. АПН України, Ін-т вищої освіти України, Вид. "Педагогічна преса". – К. : Ін-т вищої освіти АПН України, 2001-. – 1 раз на 2 міс.

№ 1, 2, 3, 4

 
Вища школа : науково-практичне видання / Засновник - Міністерство освіти і науки України. – К., 2001.- щомісячно.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10

 
Інформаційний збірник М-ва освіти і науки України : офіційне видання / засновник: М-во освіти і науки України. Вид-во "Педагогічна преса". – К., 1920.- виходить тричі на місяць.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 
Календар знаменних і пам`ятних дат / Нац.парламантська біб-ка.Книжкова палата України. – К. – щоквартально.

№ 1, 2, 3, 4

 
Літопис авторефератів дисертацій: держ.бібліографіч.покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – національна бібліографія України. – К., 1999-. – щоквартально.

№ 1, 2, 3

 
Любимая дача: журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – М., 2005 -. – ежемесячно.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 
Новый Коллегиум / Всеукраинский научно-информационный журнал - 1999 - ISSN: 1562-529Х - 1 раз в квартал

№ 1, 2

 
НТИ. Сер. 1. Организация и методика информационной работы : научно-технический сборник / РАН.ВИНИТИ. – М., 1961-. – ежемесячно.

№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

 
Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. МАОО. – М., 1997-. – 1 раз в два месяца.

№ 1, 2, 3, 4

 
Офіційний вісник України : збірник актів законодавства / засновник: М-во юстицїї України. – К., 1996.

№ 1-98

 
Сабрина : журнал по вязанию. – М., 2000-. – ежемесячно.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 
Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / засновник фірма "Поіск-Плюс". – К., 1997-. – щомісяця.

№ 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12

 
Университетская книга / информационно-аналитический журнал. - журнал издается с 1996 года. - ISSN - 1726-6726 журнал

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9