Триваючі збірники 2018 р.

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: Всеукр. межвед. научн.-техн. сборник / МОНУ ; ХНУРЭ.

 
Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка" Серія: "Комп'ютерні системи проектування теорія і практика" - Збірник наукових праць - Львів - 2015. ISSN 0321-0499

 
Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка" Серія: "Інформаційні системи та мережі" - Збірник наукових праць - Львів - 2015. ISSN 0321-0499

 
Збірник наукових праць Військового інституту телеком. та інф. НТУ "Київський політехнічний інститут"/Мін-во Оборони Укр. ВІТІНТУУ "КПІ".

Вып. 1 

 
Поліграфія і видавнича справа (Українська Академія Друкарства). Науково-технічний збірник. Виходить двічі на рік.

№ 1 (7), 2(72) 

 
Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки: Зб.наук.праць/ Мін-во Оборони України. ЖВІРЕ Житомир: ЖВІРЕ, ім. С.П. Корольова; Редкол.: Коваленко М.Ф.(гол.ред.) та ін.

Вып. 13 

 
Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: Х: ХТУРЭ, 1999.- . - ISBN996-659-032-8

№ 1-12

 
Радиотехника.- Х: ХНУРЭ, 1965 (1 вып.).-ISSN 0485-8972

№ 186, 187