Триваючі збірники 2017 р.

Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка" Серія: "Комп'ютерні системи проектування теорія і практика" - Збірник наукових праць - Львів - 2015. ISSN 0321-0499

№ 828

 
Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка" Серія: "Інформаційні системи та мережі" - Збірник наукових праць - Львів - 2015. ISSN 0321-0499

№ 814

 
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія-Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2006.

№ 68 

 
Збірник наукових праць Військового інституту телеком. та інф. НТУ "Київський політехнічний інститут"/Мін-во Оборони Укр. ВІТІНТУУ "КПІ".

№ 3

 
Поліграфія і видавнича справа (Українська Академія Друкарства). Науково-технічний збірник. Виходить двічі на рік.

№ 1 (73) 

 
Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: Х: ХТУРЭ, 1999.- . - ISBN996-659-032-8

№ 1-12

 
Радиотехника.- Х: ХНУРЭ, 1965 (1 вып.).-ISSN0485-8972

№ 188, 189, 190