Соціально-економічна періодика за 2017 рік

Безпека життєдіяльності: всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності.– Вид. "Основа".-К.,2003 -...12 разів на рік.- індекс: 91857

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 
Віче: громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України.- квітень 1992.- [з 2006 року виходить двічі на місяць].- індекс: 74254.

№ 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14

 
Губернія: регіональне видання / ООО "Издательский дом "Губерния" ; Харківська облдержадміністрація. - Х., 2003.-  (Вих. щомісяця).- индекс: 95912.

№ 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 
Довкілля та здоров`я: науковий журн. з проблем мед. екології, гігієни, охорони здоров`я та екологіч. безпеки / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України. - К., 1996.-  (Вих. щоквартально)

№ 1, 2, 3

 
Економіка України: політико-економічний журнал / Міністерство економіки України; Міністерство фінансів України; НАНУ.- К., 1958.- ISSN 0131-775 X
(Вих. щомісяця; укр. та рос. мовами).- журнал - анотації.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 
Надзвичайна ситуація: всеукраїнський щомісячний журнал. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. - з жовтня 1997 року. - Індекс: 48375. - журнал

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 
Наука і суспільство: науково-популярний і літ-но худ-ній журнал / Правління тов-ва "Знання" України.- К., 1923.-  ISSN 0130-7037.

№ 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

 
Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал / НАН України, МОН України, Центр дослідж. наук.-технічн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Діброва.- К., 1993.- ISSN 0374-3896.

№ 1, 2, 3, 4

 
НВ: Новое время страны.- ООО "Издательский дом "Медиа-ДК". - с 30 апреля 2014г. - Индекс: 86265.

№ 1-33, 34, 35, 36, 38, 39, 40

 
Право України: юридичний журнал / КС України; ВС України; М-ва юстиції України, та інш. - К., 1922. - ISSN 0132-1331.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 
Пожежна та техногенна безпека : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Тов. "ПОЖОСВІТА".- вид. з жовтня 2013 р.- щомісячно.-  індекс: 86088.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 
Промислова безпека : всеукраїнський виробничо-практичний журнал / Тов. "Промислова безпека".- вид. з 2009 р.- щомісячно.- індекс: 99996.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12

 
Регіональна економіка: науково-практичний журнал / НАН Укр.; М-во економіки та з питань європ. інтеграції Укр.; Ін-т регіон. дослідж. Укр. - К., 1996. - ISSN 1562-0905.

№ 1, 2, 3

 
Статистика України: науково-інформац. журнал / НТК стат. дослідж. Держ. ком. стат. України.- К., 1998.-  (Вих. щоквартально).

№ 1, 2

 
Українська мова: науково-теоретичний журнал /НАН України, Інститут української мови.- жовтень 2001.- [4 рази на рік.]. - 2014p. - індекс: 23920. -ISSN 1682-3540.

№ 1, 2, 3

 
Философия науки: научное издание по философии, методологии и логике естественных наук. - Российская академия наук. Институт философии и права. - с августа 1995г. - Новосибирск 2009. - Индекс 48615. - ISSN 1560-7488.

№ 1, 2, 3

 
Філософська думка: науково-теоретичний часопис / Інститут філософії НАНУ. – К., 1927. - . – (Вих. укр. мовою).

№ 1, 2, 3, 4, 5