Науково-теоретичні технічні журнали

Автоматика и телемеханика : науково-технічний / Российская академия наук // Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 2018 - ISSN 0005-2310.
 
Автометрия : Optoelektronics,instrumentation and data processing : научный / Изд-во СО РАН // Автометрия. – Новосиб. : СО РАН, 2018 - ISSN 0320-7102.
 
Антенны : научно-техн и теорет. журнал. / ЗАО Изд-во "Радиотехника" // Антенны. – Москва - ISSN 0320-9601.
 
Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / МОН України, Вінниц. політехн. ін-т. – Вінниця - вих.6 р. на рік - заснован у грудні 1993 року. - ISSN 1997-9266.
 
Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний.науковий журнал / Українська академія наук – Київ, 2017 - (вих. щомісяця, укр. мовою)
 
Доповіді Національної Академії наук України : науково-теоретичний журнал.: Математика, Природознавство, Техн. науки / Президія НАН України – Київ, 2018 ISSN 1025-6415. - http://dopovidi-nanu.org.ua
 
Захист інформації : науково-технічний журнал. №1. Т. 20 / НАУ // Захист інформації. – Київ, 2018 - ISSN 2221-5212.
 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : научно-технический журнал. / НТУ Украины "Киевский политехнич.ин-т" – Киев, 2018 - ISSN: 0021-3470.
 
Известия РАН. Теория и системы управления : научный журнал./ РАН. Известия АН – Москва : Наука, 2018 - ISSN: 0002-3388.
 
Известия вузов России. Радиоэлектроника : научный журнал. / СПбГЭТУ "ЛЭТИ" – Санкт-Петербург, 2018 - ISSN: 1993-8985.
 
Измерительная техника : научно-технический журнал./ Госком РФ по стандартизации и метрологии – Москва, 2018- ISSN: 0368-1025 - (вых. 12 р. в год; на русск. яз.)
 
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал. / Вінниц. нац. техн. ун-т – Вінниця, 2018 - ISSN: 1999-9941.
 
Квантовая электроника : научный журнал / ФИАН, МИФИ и др. – пер. на англ. яз. и публ. под назв. "Quantum Electronics". – Москва - ISSN: 0368-7147.
 
Компоненты и технологии : научный журнал - www.kit-r.ru - ООО "Изд-во Файнстрит". – Москва - ISSN 2079-6811.
 
Медицинская техника : научно-технический журнал. / МНТО приборостроителей и метрологов, ВНИИ мед. приборостроения РАМН // – Москва, 2018 - ISSN: 0025-8075.
 
Оптический журнал : научно-технический журнал. / Гос. оптический ин-т (ГОИ) – Санкт-Петербург, 2018 - ISSN: 0030-4042.
 
Прикладная радиоэлектроника : научно-технический журнал / Акад. наук прикладной радиоэлектроники ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков. - ISSN: 1727-1290
 
Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Киев - ISSN: 1727-4907.
 
Проблемы управления и информатики : научно-технический журнал. / Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины – Киев, 2018 - ISSN: 0572-2691.
 
Радиотехника : научно-технический журнал / РНТО радиотехники и электроники и связи им. А. С. Попова – Москва, 2018 - ISSN: 0033-8486.
 
Радіофізика і радіоастрономія : научный журнал. №1. Т. 23 / НАНУ. Радиоастрономический ин-т НАНУ. Укр.комитет радиосвязи URSI // Радиофизика и радиоастрономия. – Харьков, 2018 - ISSN 1027-9636.
 
Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал./ НАН Украины // Радиофизика и электроника. – Харьков, 2018 - ISSN 1028-821X (Online) - ISSN 2415-3400 (Print).
 
Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / ХТУРЭ. – Харьков. - ISSN: 1563-0064
 
Радіоелектронні і комп'ютерні системи : науково-технічний журнал / МОН України. – Харків. - ISSN: 1814-4225
 
Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. / МОН України.НАН Укр.,Ін-т прикладного системного аналізу – Київ, 2018 - ISSN: 1681-6048.
 
Телекоммуникации : науч.-технич. ,информ.-аналитич. и учебно-методич.журнал. №1 / ООО "Наука и технологии" // – Москва, 2018 - ISSN: 1684-2588.
 
Технологии в электронной промышленности : научно-технический журнал / ЗАО "Медиа Файнстрит". – Санкт-Петербург - ISSN: 2079-9454.
 
Технология и конструирование в электронной аппаратуре : научно-технич. журнал. №3 / АО "Нептун" // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса, 2018 - ISSN: 0130-6243.
 
Український метрологічний журнал : науково-технічний видання. / НАН України. Держспоживстандарт України // – Київ, 2018.
 
Український математичний журнал : науковий журнал. / Інститут математики НАН України – Київ, 2018 - ISSN 1027-3190.
 
Электронное моделирование : Международный научно-теорет. журнал / НАН Укр.; РАН.- Киев, 1979.- ISSN 0204-3572.
 
Электросвязь : научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению и радиовещанию / Регион.содруж. в обл. связи; Междунар.акад. связи; ООО "ИНФО-Электросвязь". – Москва.- ISSN 0013-5771.