Довідник
першокурсника
2022-2023

Шановні першокурсники!

Ваш надійний помічник у навчанні – Наукова бібліотека ХНУРЕ радо вітає вас зі вступом до університету!

Нехай вашим постійним супутником у навчанні буде успіх!

А для його досягнення пропонуємо свою допомогу у знаходженні необхідної літератури, різних джерел інформації та оволодінні навичками самостійної роботи з різними виданнями інформації – друкованої чи електронної.

Ці навички – запорука вашої подальшої роботи з книгою, ваша майбутня науково-дослідна та професійна діяльність. Тож у подорож до знань, яка починається з наукової бібліотеки!

Про бібліотеку

Наукова бібліотека університету – сучасний центр інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів закладу вищої освіти.

Бібліотека щорічно надає послуги своїм користувачам очно та у віддаленому режимі, забезпечуючи доступ до 670 тис. одиниць на паперових носіях, 26 тис. повнотекстових документів з електронної бібліотеки та більше 60 тис. видань зі світових баз даних і колекцій, а також до ресурсів власної генерації.

На сайті бібліотеки: представлені:

Інформаційні ресурси бібліотека формує за напрямками підготовки здобувачів вищої освіти та науково-дослідної діяльності в університеті.

Віртуальний квиток читача

Це електронна форма пластикової картки читача зі штрих-кодом та унікальним номером.

Як отримати?

 • Зареєструватися на сайті наукової бібліотеки (під час реєстрації використовувати електронну пошту в домені nure.ua).
 • Увійти в особистий кабінет.
 • Завантажити віртуальний квиток читача на телефон або інший гаджет.

Зверни увагу!

Віртуальний квиток читача надає право користуватися послугами лише у науковій бібліотеці ХНУРЕ.

Послуги

Електронні ресурси

Студентам

F.A.Q

 • Що таке електронний каталог?

  Електронний каталог – інформаційний ресурс наукової бібліотеки ХНУРЕ, який відображає її фонд: навчальні та наукові видання, журнали, художню літературу та інші документи.
  За допомогою електронного каталогу ви зможете знайти: КНМЗ, підручники, методичні вказівки, довідники, журнали, художню літератур, інші видання, які є у фонді бібліотеки. Відкривши особистий кабінет, Ви зможете:
  - отримати довідки про джерело інформації (бібліографічний опис, кількість примірників, місце їх зберігання, наявність електронної копії, доступ до неї у локальній мережі університету);
  - скачати електронні версії видань (з електронного каталогу та КНМ3);
  - перегляд особистого формуляра;
  - переглянути видання, які ви взяли в бібліотеці та історію використання літератури;
  - створити список літератури з можливістю збереження його в pdf файл або відправити його собі на електронну скриньку;
  - здійснити дистанційне замовлення літератури.

 • Де знайти і як скористатися електронними ресурсами?

  Протягом навального року викладачі та студенти університету мають можливість користуватися вільними короткотерміновими доступами (TRIAL-доступ) до світових БД.

 • Літературна вітальня

  Якщо ви любите поезію, прозу і загалом мистецтво, пишете вірші та всіляко реалізовуєте свій потенціал у різних сферах творчості, літературний клуб «Осяяння» чекає саме на вас Клуб створений у 2006 році і кількість його учасників з кожним роком збільшується: це студенти і випускники ХНУРЕ та талановита молодь інших навчальних закладів міста. У літературній вітальні клубу відбуваються різноманітні заходи: тематичні літературно-музичні вечори, виставки живопису та світлин, кінопокази, читання п’єс, зустрічі з письменниками та цікавими людьми Слобожанщини. Нашими гостями в різний час були: Ірина Євса, Генрі Лайон Олді, Марія Грабовська, Андрій Костинський, Світлана Зайцева, Станіслав Мінаков, Інна Мельницька, Ніна Виноградова, Віталій Ковальчук, музичний гурт «Арніка», Юрій Фадєєв та ін.
  Детальну інформацію та поточні анонси можна знайти у соцмережах «Осяяння» : Facebook Telegram Instagram
  До зустрічі!

Відео інструкція

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в спільноті.
Харківський національний університет радіоелектроніки перевіряє наукові роботи на ознаки плагіата за допомогою онлайн-сервісу Unicheck. У ХНУРЕ створена електрона колекція пояснювальних записок до магістерських робіт. В рамках співпраці передбачено:
- Безкоштовне створення електронної внутрішньої бази даних ЗВО,
- Обмін базами даних між клієнтами компаніх,
- Перевірка документів між базами даних і мережі Інтернет.
Для того щоб визначитися з тем, що таке плагіат, варто у першу чергу звернутися до діючого законодавства. Згідно ст. 50 Закону «Про авторське право та суміжні права».

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю чи частково, чужого твору під іменем особи, котра не є автором цього твору. Іншими словами: плагіат – практика незаконного використання чужих слів чи ідей у вигляді власних. За порушення авторських прав передбачається карна та громадська відповідальність. Детальніше див.тут

- плагіат (plagiarism), тобто додавання студентом у власну роботу таких елементів робіт іншого автора чи колективу авторів, як цитати, перефразовані уривки чи будь-які інші елементи без посилання на автора з метою подати свою роботу на оцінку, видаючи запозичення за результати своїх власних зусиль;

- таємна змова (collusion), тобто несанкціоноване співробітництво двох і більше студентів (або студентів і сторонніх осіб) підчас подання роботи, яку подають як результат роботи одного єдиного студента;

- фальсифікація (falsification), тобто подання на оцінювання роботи, дані в якій чи придумані, чи заздалегідь хибні видаються за результати власної роботи студента;

- реплікація (replication), тобто повторне подання студентом однієї й тієї ж роботи більше одного разу на оцінювання з метою отримання (своєрідне «тиражування» інформації без дозволу автора);

- републікація - повторне чи багаторазове оприлюднення в іншому джерелі чужої інформації під дійсним підписом автора;

- рерайт - додавання до чужого матеріалу без дозволу автора додаткової інформації;

- компіляція - смислова, стилістична, граматична правка й скорочення чужого матеріалу.


- використання не дозволених на іспиті заміток («шпаргалок») чи технічних засобів;


- нелегальне отримання екзаменаційної роботи і/або відповідей до іспиту;


- спілкування (communicating) чи спроби спілкування з іншими студентами під час проведення контролю;


- заздалегідь неправдива видача себе за іншу особу;


- подання на іспиті заздалегідь виконаної роботи;


- списування письмових робіт.

Коли викладач каже про плагіат, він зазвичай використовує такі терміни:
- перефразування - дозволяє записати своїми словами думку автора, не спотворюючи її сенсу. Зазвичай перефразовують не найважливішу частину оригінального тексту, дещо скорочуючи його довжину. Пам’ятайте, що для перефразування недостатньо простої заміни слів. Тут вам знадобиться знання синонімів й вміння перебудовувати речення.


- цитування - має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі використовуються данні, що взято зі сторонніх джерел, а не отримано чи створено безпосередньо автором.

КУ ст. 10 Закону України «Про авторське право та суміжні права»* вказується, що не може підпадати під поняття плагіату (оскільки на них не поширюється авторське право):
- загально відомі знання;
- загально відомі факти;
- ідіоми;
- ідеї або визначення, що широко розповсюдженні та відомі;
- перефразування своїми словами фрази при перекладі з діалекту чи іншої мови, якщо не існує широко відомої фрази чи прийнятого офіційного перекладу;
- повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;
- твори народної творчості (фольклору);
- видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
- державні символи України, державні нагороди, символи та знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, символіка територіальних громад, символи та знаки підприємств, установ та організацій (після їх офіційного затвердження);
- грошові знаки;
- розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонних довідників та інших аналогічних баз даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду);
- також не є плагіатом опублікування анонімного твору під власним іменем, так як у цьому випадку на анонімний твір авторське право не поширюється.
Коли ви наводите висловлювання автора чи перефразований уривок його тексту вперше, треба навести ім’я автора. Наприклад:

«Альбер Камю писав»

«за твердженням Ейнштейна»

В кінці наведеного вами висловлювання чи переробленого уривку необхідно вказати посилання на джерело, звідки ви взяли потрібну для себе інформацію.

Оформлення бібліографічної інформації (див.тут).

Інструкція адаптована науковою бібліотекою для експертів ХНУРЕ з перевірки на плагіат (див.тут).

- Відео та матеріали вебінарів у рамках проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project –SAIUP), що допоможуть у формуванні академічної культури доброчесності та якості освіти. (див.тут)

- Що таке академічна доброчесність (див.тут)

-Зрозуміло про академічну доброчесність" – інфографіка для школярів (див.тут).

- Чи я плагіював? "Шкала плагіату" (див.тут).

- Епідемія академічного плагіату в цифрах (див.тут).

- Матеріали триденного тренінгу «Writing with Integrity: Keys to Success», присвячених академічному письму та доброчесності, який проводився за підтримки SAIUP та RELO, професором Робертом Коте, Ph.D., Директором Програми із вдосконалення навичок письма (Writing Skills Improvement Program) при Університеті Арізона (University of Arizona). (див.тут).

- Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для "Чайників" (див.тут).

- Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (див.тут).