Освітні ресурси


 1. Міністерство освіти і науки України >>>
 2. Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України >>>
 3. Законодавство України >>>
 4. Державна служба якості освіти України >>>
 5. Інститут модернізації змісту освіти >>>
 6. Інститут педагогіки НАПН України >>>
 7. Український центр оцінювання якості освіти >>>
 8. Департамент освіти і науки Харківської ОДА >>>
 9. Освіта.UA: Освіта в Україні та за кордоном >>>
 10. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти >>>
 11. Урядовий кур'єр >>>


Відкриті освітні ресурси (англ. Open Educational Resources (OER)) – це матеріали для навчання, викладання та дослідницької діяльності в будь-якому форматі та середовищі, які:

 • знаходяться у суспільному надбанні або захищені авторським правом;
 • видані за відкритою ліцензією, що дозволяє безкоштовний доступ, повторне використання, перепризначення, адаптацію та повторне розповсюдження іншими особами.

Цей термін було запроваджено на зборах ЮНЕСКО у 2002 році, на яких йшлося про необхідність створення універсальних освітніх ресурсів, доступних для усього людства.

Рекомендація щодо OER, прийнята Генеральною конференцією ЮНЕСКО на її 40-й сесії 25 листопада 2019 року, є першим міжнародним нормативним інструментом, який охоплює сферу відкритих ліцензованих освітніх матеріалів і технологій. Використання відкритих освітніх ресурсів мають потенціал стати цікавим та інформативним доповненням до вже наявних навчальних курсів.

OER можуть включати: повні курси, модулі курсів, відкриті підручники, навчальні програми, лекції, посібники для студентів, конспекти лекцій, домашні завдання, вікторини, лабораторні та аудиторні заняття, педагогічні матеріали, відео, інтерактивні матеріали, інструменти оцінювання та багато інших ресурсів, програмне забезпечення, програми (включаючи мобільні додатки) та будь-які інші навчально-корисні матеріали.

Університетські бібліотеки вже давно щодня мають справу з ресурсами відкритого доступу. В умовах цифрової трансформації та стрімкого переведення навчання на дистанційну і змішану форму саме OER визнаються університетами світу найбільш перспективними.

ElAr КhNURE - Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки є інституціальним репозиторієм, що містить публікації наукових праць та досліджень науково-педагогічних працівників, інших співробітників, здобувачів вищої освіти ХНУРЕ, а також публікації сторонніх наукових організацій. Серед них монографії, статті з наукових журналів та збірників, матеріали науково-практичних заходів, наукові публікації (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника) та кваліфікаційні роботи студентів (розміщуються за дозволом автора КвР).

Національний репозитарій академічних текстів — надає відкритий доступ користувачам до інформації, що в ньому міститься, зокрема до реєстру академічних текстів, а також їх електронних версій та інших пов’язаних з ними даних, розміщених на умовах відкритого доступу, через офіційний веб-портал.

Система пошуку у відкритих архівах України — можливість одночасного пошуку в зареєстрованих репозитаріях України (понад 25 тис.одиниць статей, розділів книг, дисертацій тощо).

arXiv – найбільший відкритий архів електронних публікацій наукових статей та їх препринтів з фізики, математики, астрономії, комп’ютерних наук, біології тощо. Підтримується бібліотекою Корнельського університету.

CORE – найбільший агрегатор відкритих наукових публікацій у світі. Надає доступ до наукового контенту від постачальників даних з усього світу, включаючи видавництва, інституційні та тематичні репозитарії, що підтримують політику відкритого доступу.

OpenDOAR – каталог репозитаріїв відкритого доступу.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) – реєстр репозитаріїв відкритого доступу.

- Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту»
- Науково-технічний журнал «АСУ та прилади автоматики»
- Науковий журнал «Метрологія та прилади»
- Науковий журнал «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості»
- Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник «Радіотехніка»
- Науковий інформаційний журнал «Новий колегіум»
- Електронне наукове фахове видання «Проблеми телекомунікацій»

Відкриті наукові видання ХНУРЕ в ElAr КhNURE.

Вікіпідручник — це збірник підручників з вільним доступом. Тут зберігаються тільки матеріали, які носять освітній характер: підручники, анотовані тексти, навчальні методології та керівництва. Ці матеріали можуть використовуватися в традиційному навчанні, акредитованих закладах, для навчання вдома/самонавчання.

Directory of Open Access Books – доступ до 5524 академічних рецензованих книг від 165 видавництв з усіх галузей знань.

EdEra Books – соціальний проект інтерактивної освітньої літератури. Розробляється командою молодих науковців, програмістів, дизайнерів та експертів. Онлайн-книги на EdEra складаються з ілюстрованих текстів з інтегрованими відео та тестами для перевірки здобутих знань. Дозволяють поєднати різні методи сприйняття інформації і підвищити ефективність навчання. І головне — безкоштовний доступ онлайн 24/7.

Google books — повнотекстовий пошук по книгах, які оцифровані Google та партнерами програми. Бібліотека містить як повнотекстові видання, так і окремі фрагменти книги, які представлені для перегляду лише декількома сторінками для ознайомлення. Понад 15 млн. книг.

LibreTexts: Free the Textbook – доступ до 398 відкритих підручників, 154 навчальних курсів з таких галузей знань: біологія, хімія, бізнес, інженерія, статистика, наука про Землю, фізико- математичні, гуманітарні, суспільні науки, освіта.

MIT OpenCourseWare – ініціатива Массачусетського технологічного інституту (MIT) щодо публікації у відкритому доступі освітніх матеріалів своїх навчальних курсів для студентів та аспірантів. Навчальні матеріали доступні відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike у галузі гуманітарних, суспільних, інженерних, екологічних, комп’ютерних, фізико-математичних, економічних, біологічних, юридичних наук.

OER Commons – публічна цифрова бібліотека відкритих освітніх ресурсів з різних галузей знань: прикладні науки, науки про життя, суспільні, фізико-математичні, гуманітарні, юридичні науки, бізнес, освіта.

Open Culture: 200 Free Textbooks – доступ до 200 відкритих підручників від відомих вчених та до понад 1700 безоплатних онлайн-курсів від провідних університетів світу з таких галузей знань: бізнес і менеджмент, біологія, хімія, комп'ютерні науки та інформаційні системи, наука про Землю, економіка та фінанси, освіта, інженерні, гуманітарні, суспільні та юридичні науки.

OpenEd at BCcampus – проєкт уряду Канади орієнтований на забезпечення студентів відкритими підручниками та іншими освітніми матеріалами з таких галузей знань, як: інженерні, комп’ютерні, гуманітарні, юридичні, суспільні, фізико-математичні науки, медицина та здоров’я, бізнес та економіка, туризм, навколишнє середовище, вища освіта.

Open Education North Carolina Textbooks – ініціатива надання відкритих підручників для курсів, що викладаються в університетах штату Північної Кароліни. Охоплює такі галузі знань: STEM освіта, гуманітарні та суспільні науки, бізнес та економіка, статистика, біологія, математика, хімія, туризм, освіта.

Open Educational Resources Search Index (OERSI) — ініціатива Національної науково-технічної бібліотеки Німеччини. Пошуковий індекс відкритих освітніх ресурсів, який містить понад 43 тис. відкритих освітніх матеріалів. Охоплює такі галузі знань: інженерні, гуманітарні, суспільні, природничі науки, математика, право, економіка, медицина, спорт.

OpenStax College – освітня ініціатива Університету Райс. Безоплатний доступ до онлайнової форми рецензованих підручників з різних галузей знань: математика, медицина, біологія, бізнес, гуманітарні та природничі науки, вища освіта.

Open Textbook Library – колекція з понад 1088 відкритих підручників, що охоплює комп’ютерні, гуманітарні, суспільні, природничі, інженерні, юридичні науки, медицину, математику, бізнес та менеджмент, журналістику та комунікації, освіту.

Open Textbook Initiative from the American Institute of Mathematics – ініціатива «Відкритий підручник» від Американського інституту математики.

Twillo — ініціатива Національної науково-технічної бібліотеки Німеччини. Портал безкоштовних освітніх матеріалів з відкритою ліцензією, які доступні для використання у навчальній та викладацькій діяльності, з таких галузей знань: інженерні науки, математика, природознавство, медицина та охорона здоров’я, гуманітарні науки.

TU Delft Open Textbooksy — це платформа, яка містить у вільному доступі підручники, створені викладачами університету TU Delft, які використовуються на курсах бакалавра та магістра в TU Delft (Нідерланди).

Безкоштовний курс про вторгнення РФ в Україну від Мічиганського.
Курс охоплює історію конфлікту між Україною та Росією, вплив російського військового вторгнення в Україну та можливості підтримки українського населення.

ВУМ online, Відкритий Університет Майдану – освітня ініціатива, яка поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Платформа пропонує понад 80 навчальних курсів, що сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань. Це курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери. Теми пов`язані з персональним розвитком та реалізацією вашого потенціалу; підприємництвом як механізмом якісного розвитку громади і суспільства; розумінням побудови та діяльності відкритого суспільства і його формування в Україні.

Coursera – платформа пропонує сотні безкоштовних навчальних курсів з різних дисциплін від університетів з різних країн світу. Coursera for Campus відтепер доступна для всіх українських закладів вищої освіти та студентів – це можливість доступу до понад 5200 курсів і 2200 проектів на безоплатній основі для закладів вищої освіти.

EdEra (Education Era) – українська студія онлайн-освіти, яка понад 8 років створює онлайн-курси, навчальні платформи, інтерактивні ігри та підручники.

ЕdX – платформа масових відкритих інтерактивних англомовних курсів, що заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом.

Prometheus – українська платформа масових відкритих онлайн курсів, що надає можливість переглядати на безоплатній основі навчальні курси університетського рівня від викладачів КНУ, КПІ, Києво-Могилянської академії та інших закладів вищої освіти.

Інформацію надала Аврамова Ірина Петрівна, завідувачка науково-бібліографічного відділу