Доступ до журналів

Посилання на сайт журнала Код та назва спеціальності - Освітня програма Посилання на архів друкованих номерів у фонді бібліотеки ХНУРЕ
Системні дослідження та інформаційні технології 113 Прикладна математика - Прикладна математика Посилання
122 Комп'ютерні науки - Соціальна інформатика
124 Системнгий аналіз - Системний аналіз і управління
Проблеми программування 113 Прикладна математика - Прикладна математика Посилання
122 Комп'ютерні науки - Соціальна інформатика
Наука та інновації 113 Прикладна математика - Прикладна математика Посилання
125 Кібербезпека - Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - Автоматизоване управління технологічними процесами
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Комп'ютеризовані та робототехнічні системи
Наука і суспільство 122 Комп'ютерні науки - Соціальна інформатика Посилання
Наука та наукознавство 124 Системнгий аналіз - Системний аналіз і управління Посилання
Захист інформації 125 Кібербезпека - Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Посилання
Безпека інформації 125 Кібербезпека - Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Посилання
Кибернетика и вычислительная техника 125 Кібербезпека - Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
-
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - Автоматизоване управління технологічними процесами
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Комп'ютеризовані та робототехнічні системи
Електронне моделювання 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - Автоматизоване управління технологічними процесами
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Комп'ютеризовані та робототехнічні системи
Посилання
163 Біомедична інженерія - Біомедична інженерія
Технология и конструирование в электронной аппаратуре 163 Біомедична інженерія - Біомедична інженерія Посилання
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 163 Біомедична інженерія - Біомедична інженерія -
Радіоелектроніка, інформатика, управління 171 Електроніка - Системи, технології і комп'ютерні засоби мультимедіа -

   Наукова бібліотека ХНУРЕ надає передплачений повнотекстовий доступ до журналу Journal of Nanoparticle Research (Дослідження наночастинок) видавництва Springer Netherland.
Теми, що представлені в журналі: нанотехнології, неорганічна хімія, фізична хімія, характеристика та оцінка матеріалів, оптика, лазери, фотоніка, оптичні прилади.
Доступ до журналу в розсилці по кафедрам або з електронного читального залу (ЕЧЗ, к.439).

Інформацію надала Оре Тетяна Анатоліївна, завідуюча відділом комплектування

Ми рекомендуємо всю достовірну інформацію про журнали перевіряти на офіційних сайтах:
- ScimagoJournal & Country Rank (для журналів НМБ Scopus). Дана інформація знаходиться у відкритому доступі.
- Journal Citation Reports - Thomson Reuters (для журналів Web of Science). .pdf файл. Дана інформація надається тільки за передплатою.
- Список сумнівних наукових видавництв.
- Потенційні, можливі або ймовірні хижі наукові журнали.
Більш детальну інформацію можна отримати у відділі електронних ресурсів наукової бібліотеки (к.440).

Інформацію надала Кусмарова Ольга, координатор Е-сервісів НБ ХНУРЕ