Бібліометричний аналіз періодики бібліотечного профілю: зарубіжний досвід

Шевцова Ю. О.

Висвітлено огляд зарубіжних публікацій щодо застосування бібліометричних методів для аналізу періодики бібліотечного профілю. Визначено декілька груп. До першої групи віднесено публікації, які акцентують увагу на визначенні впливу журналу на основі імпакт-фактору. Другу складають статті, в яких визначається ядро журналів через цитування. Третя група пов’язана з оцінкою рівня просування професійних журналів у міжнародних комунікаціях. У четвертій групі акцентується увага на ранжуванні журналів із залученням експертної оцінки, а у п’ятій – на контент-аналіз.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: бібліотечна періодика, бібліометричний аналіз, імпакт-фактор, цитування, ранжування фахової періодики, контент-аналіз, зарубіжний досвід.