Попередній запис до наукової бібліотеки ХНУРЕ


Послуга тимчасово не надається


Для сторонніх користувачів

Поле ПІБ не менше 5 символів
Формат дати повинен мати вигляд ДД.ММ.РРРР

Ви повинні погодитися з усіма вимогами!

Наукова бібліотека ХНУРЕ несе відповідальність за нерозповсюдження наданих користувачем відомостей

* - поля обов'язкові для заповнення.


Завантажте Вашу фотографію

**Файл не більше 5 Мб
Фото повинно бути як для документів 3х4. Приклади фотографій

***Якщо виникли труднощі при завантаженні файлів, звертайтеся до відділу реєстрації користувачів або на е-mail library@nure.ua


Для співробітників ХНУРЕ

які мають акаунт в домені @nure.ua

Поле ПІБ не менше 5 символів
Формат дати повинен мати вигляд ДД.ММ.РРРР

Ви повинні погодитися з усіма вимогами!

Наукова бібліотека ХНУРЕ несе відповідальність за нерозповсюдження наданих користувачем відомостей

* - поля обов'язкові для заповнення.


Завантаження копії документа з фото

**Файл не більше 5 Мб
Фото повинно бути перепусткою для входу до ХНУРЕ (перепустка співробітника, аспірантське посвідчення), а також фотографію як для документів 3х4. Приклади фотографій

***Якщо виникли труднощі при завантаженні файлів, звертайтеся до відділу реєстрації користувачів або на е-mail library@nure.ua