Відкрита електронна платформа забезпечення якості вищої освіти – портал Довіра

Головянко М. В., Шевченко О. Ю., Тітова Л. В.

Розглядаються питання забезпечення якості вищої освіти з урахуванням європейського досвіду, застосування принципів електронної демократії і використання технічних засобів з метою побудови внутрішньої системи забезпечення якості у внз.

Переглянути повний текст доповіді

Презентація

Ключові слова: забезпечення якості, трикутник знань, прозорість, достовірність, неупередженість оприлюдненої інформації, електронна платформа, онтологічний підхід, освітній ресурс, досягнення, імпакт-фактор, система цінностей, рейтинг.