Секція НМБК МОН України

Грищенко
Тамара
Борисівна
Голова секції
директор наукової бібліотеки
Харківського національного університету радіоелектроніки
тел: (057) 702-14-88
е-mail
сайт бібліотеки: http://lib.nure.ua/ http://library.nure.ua/