Соціально-економічна періодика за 2016 р.

  Безпека життєдіяльності: всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності.– Вид. "Основа".-К.,2003 -...12 разів на рік.- індекс: 91857

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Вокруг света: журнал русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света".- М., 1861- [12 раз в год].

№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Віче: громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України.- квітень 1992.- [з 2006 року виходить двічі на місяць].- індекс: 74254.

№ 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14

  Губернія: регіональне видання / ООО "Издательский дом "Губерния" ; Харківська облдержадміністрація. - Х., 2003.-  (Вих. щомісяця).- индекс: 95912.

№ 1-2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11, 12

  Довкілля та здоров`я: науковий журн. з проблем мед. екології, гігієни, охорони здоров`я та екологіч. безпеки / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України. - К., 1996.-  (Вих. щоквартально)

№ 1, 2, 3, 4

  Економіка України: політико-економічний журнал / Міністерство економіки України; Міністерство фінансів України; НАНУ.- К., 1958.- ISSN 0131-775 X
(Вих. щомісяця; укр. та рос. мовами).- http:// www.me.gov.ua - анотації.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Наука і суспільство: науково-популярний і літ-но худ-ній журнал / Правління тов-ва "Знання" України.- К., 1923.-  ISSN 0130-7037.

№ 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12

  Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал / НАН України, МОН України, Центр дослідж. наук.-технічн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Діброва.- К., 1993.- ISSN 0374-3896.

№ 1, 2, 3, 4

  Право України: юридичний журнал / КС України; ВС України; М-ва юстиції України, та інш. - К., 1922. - ISSN 0132-1331.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Пожежна та техногенна безпека : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Тов. "ПОЖОСВІТА".- вид. з жовтня 2013 р.- щомісячно.-  індекс: 86088.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  ПОЛИС : Политические исследования : научный и культурный просветительский журнал /  - изд. с 1991г. - вых. 6 раз в год - ISSN 0321-2017 - www.politstudies.ru.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

  Промислова безпека : всеукраїнський виробничо-практичний журнал / Тов. "Промислова безпека".- вид. з 2009 р.- щомісячно.- індекс: 99996.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12

  Регіональна економіка: науково-практичний журнал / НАН Укр.; М-во економіки та з питань європ. інтеграції Укр.; Ін-т регіон. дослідж. Укр. - К., 1996. - ISSN 1562-0905.

№ 1, 2, 3, 4

  Статистика України: науково-інформац. журнал / НТК стат. дослідж. Держ. ком. стат. України.- К., 1998.-  (Вих. щоквартально).

№ 1, 2, 3

  Українська мова: науково-теоретичний журнал /НАН України, Інститут української мови.- жовтень 2001.- [4 рази на рік.]. - 2014p. - індекс: 23920. -ISSN 1682-3540.

№ 1, 3, 4

  Філософська думка: науково-теоретичний часопис / Інститут філософії НАНУ. – К., 1927. - . – (Вих. укр. мовою).

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6