Соціально-економічна періодика за 2018 р.

  Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. БЖ. – Київ : Основа - 12 разів на рік.- індекс: 91857

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 
  Вопросы психологии : научный. № 1 / Российская Академия образования // Вопросы психологии. – Москва, 2018 - ISSN - 0042-884

№ 1, 2, 3

 
  Губернія: регіональне видання / ООО "Издательский дом "Губерния" ; Харківська облдержадміністрація. - Х., 2003.-  (Вих. щомісяця).- индекс: 95912.

№ 1-2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9

 
  Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ - ISSN 0131-775Х

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 
  Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал / НАН України, МОН України, Центр дослідж. наук.-технічн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Діброва.- К., 1993.- ISSN 0374-3896.

№ 1, 2, 3

 
  Новое время страны : массовый журнал / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" // Новое время страны. – Киев. – 2016

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39

 
  Пожежна та техногенна безпека : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Тов. "ПОЖОСВІТА".- вид. з жовтня 2013 р.- щомісячно.-  індекс: 86088.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 
  Промислова безпека : всеукраїнський виробничо-практичний журнал / Тов. "Промислова безпека".- вид. з 2009 р.- щомісячно.- індекс: 99996.

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 
  Психологія і суспільство // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2018 - ISSN: 2523-4099

№ 1-2

 
  Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН Укр.; М-во економіки та з питань європ. інтеграції Укр.; Ін-т регіон. дослідж. Укр. - К., 1996. - ISSN 1562-0905

№ 1

 
  Статистика України : науково-інформац. журнал / НТК стат. дослідж. Держ. ком. стат. України.- К., 1998.-  (Вих. щоквартально).

№ 1, 2

 
  Українська мова : науково-теоретичний журнал /НАН України, Інститут української мови.- жовтень 2001.- [4 рази на рік.]. - 2014p. - індекс: 23920. - ISSN 1682-3540.

№ 1, 2

 
  Философские науки : научный образовательный просветительский журнал. №1 / М-во образования России, Академия гуманитарных наук // Философские науки. – Москва : Гуманитарий, 2018

№ 1, 2, 3, 4

 
  Філософська думка : науково-теоретичний часопис / Інститут філософії НАНУ. – К., 1927. - . – (Вих. укр. мовою).

№ 1, 2, 3, 4