Інформація для науково-педагогічних працівників

 •     Оформлення посилань згідно з вимогами ВАК за допомогою порталу VAK.in.ua

 • Що таке «хижі журнали» і як з ними боротися?

  Ми рекомендуємо всю достовірну інформацію про журнали перевіряти на офіційних сайтах:
  - ScimagoJournal & Country Rank (для журналів НМБ Scopus).
  Дана інформація знаходиться у відкритому доступі.
  - Journal Citation Reports - Thomson Reuters (для журналів Web of Science).
  .pdf файл.
  Дана інформація надається тільки за передплатою.

  Більш детальну інформацію можна отримати у відділі електронних ресурсів наукової бібліотеки (к.440).

 • Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями які стануть у нагоді авторам, що готують статті для публікацій у міжнародних наукових журналах.

 • Рекомендації EASE (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою.

  EASE запропонувала авторам наукових статей дотримуватись простих та зрозумілих рекомендацій задля збільшення ефективності міжнародного обміну науковою інформацією. Рекомендації вільно доступні більш ніж 20 мовами на веб-сторінці спільноти.

  Пропонуємо переглянути переклад рекомендацій EASE українською мовою.

 • Змінено порядок та вартість подачі оголошень про захисти докторських і кандидатських дисертацій. Докладніше...

  Наказ МОН № 13 від 14.01.16 року "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам".

  Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій.

  Перелік установ, до яких обов'язково надаються автореферати дисертацій.

  Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань.

 • Постанова Кабінету Міністрів України з питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном станом на 01.01.2016р.

 • Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010–2016)

  Перелік наукових фахових видань України. Докладніше...

  Перелік електронних наукових фахових видань України. Докладніше...

 • Спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій в ХНУРЕ станом на 30.10.2015 року.

  МОНУ Наказ від 14.07.2015 № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів". Докладніше...

  Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 липня 2015 року. Докладніше...

  Перелік спеціалізованих вчених рад (станом на 1 січня 2016 року). Докладніше...

 • Інформація про стандарт на бібліографічний опис документів. Приклади оформлення.

 • Постанова КМУ від 23 листопада 2011р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій».   Докладніше...

  Принципи та процедури "Національної рамки кваліфікацій".

  Розробка "Національної рамки кваліфікацій".


 • Патентний пошук – обов'язковий етап будь-якого наукового дослідження. Пропонуємо Вашій увазі безкоштовні інтернет-ресурси (бази даних) патентних відомств, які дають можливість здійснити процес пошуку в патентних фондах документів.


 • Видавнича діяльність університету. Наукові збірники, журнали ХНУРЕ.

  Доповідь директора Наукової бібліотеки Грищенко Т.Б. "Про індекс наукової цитованості"