Наукометричні рейтинги

  • Рейтинг науковців ХНУРЕ згідно наукометричній базі Scopus на листопад 2016 p. Враховуються лише публікації, надані від нашого університету.

  • Перелік науковців ХНУРЕ, що мають одну публікацію, відображену в наукометричній базі Scopus на 15.02.2016.

  • Microsoft Academic's field ratings for conferences пропонує рейтинг конференцій (.pdf файл) з комп'ютерних наук.

    Цифрові значення рейтингу подібні Н-індексу, тобто відображають співвідношення кількості публікацій та їх цитування. Показники дійсні в межах певної тематичної області.

    Більш повну інформацію щодо топових конференцій і повні тексти статей можна знайти за адресою.

    Інформація взята з сайту.

  • Рейтинг науково-педагогічного складу ХНУРЕ (по кафедрам). Згідно наукометричній базі Scopus на листопад 2016 p. Враховуються лише публікації, надані від нашого університету.