Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2017)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: http://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

  1.        Баган, С. О. Система експрес-діагностики гестозу вагітних : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи" / С. О. Баган ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 172 с. – Бібліогр.: с. 137–148. Автореферат

    Розроблена методика експрес-діагностики гестозу під час вагітності дозволяє оцінити стан гемодинаміки за основними діагностичними критеріями та своєчасно виявляти групу підвищеного ризику перинатальних ускладнень в цілях профілактики або зниження ступеню ризику патології. Представлено новий підхід перинатального скринінгу серцево-судинної системи вагітних. Система діагностики гестозу на базі нейронної мережі з використанням пакета прикладних програм Statistica дозволила класифік