Як стати користувачем бібліотеки

Згідно з «Правилами користування науковою бібліотекою ХНУРЕ», умови запису у бібліотеку наступні:

 1. Право користування НБ ХНУРЕ (у т.ч. у віддаленому режимі) мають: студенти всіх форм навчання (денної, заочної, дистанційної, післядипломної освіти та підготовчого відділення), аспіранти, науково-педагогічні працівники, здобувачі наукових ступенів, методисти Науково-консультаційного центру ХНУРЕ, співробітники структурних підрозділів Університету, а також пенсіонери ХНУРЕ.
 2. Інші категорії: учні ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з ХНУРЕ; представники різних підприємств, організацій, установ на підставі гарантійних листів; абітурієнти ХНУРЕ, учні та працівники інших вищих навчальних закладів, - обслуговуються лише в читальних залах.
 3. Запис читачів у НБ ХНУРЕ здійснюється у відділі реєстрації користувачів. Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитись з цими Правилами і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом у Журналі реєстрації користувачів у графі: «З правилами ознайомлений та згоден їх виконувати».
 4. Оформлення реєстраційних документів користувача бібліотеки (у т.ч. персональної картки користувача з унікальним штрих-кодом) здійснюється за допомогою автоматизованої бібліотечної системи на підставі наданих документів, що засвідчують особу.
 5. Картка користувача є документом, який надає право користування усіма фондами, інформаційними ресурсами та послугами НБ ХНУРЕ. Передавати для використання персональну картку користувача іншим особам заборонено. При втраті картки користувача здійснюється її відновлення на підставі заяви про втрату.
 6. Студенти 1-го курсу одержують пластикову картку користувача бібліотеки при отриманні комплектів навчально-методичної літератури.
 7. Картка користувача пред’являється при відвідуванні НБ ХНУРЕ: на абонементах та у читальних залах.
 8. За умовами діючого проєкту «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова», до якого приєднаний ХНУРЕ:
  • студенти та науково-педагогічні працівники ХНУРЕ з карткою, що отримують у НБ ХНУРЕ, мають можливість безкоштовно скористатися фондами й електронними ресурсами у читальних залах інших бібліотек вищих навчальних закладів, що приєдналися до проєкту;
  • студенти та науково-педагогічні працівники інших ВНЗ Харкова, що приєдналися до проєкту, мають право безкоштовного доступу до фондів та електронних ресурсів у читальних залах НБ ХНУРЕ з карткою, яку отримують у своїх бібліотеках.
 9. Інші послуги, у тому числі платні, користувачі можуть отримати згідно з правилами користування, що встановлено бібліотеками-учасницями проєкту.
 10. Інформацію про проєкт «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова» НБ ХНУРЕ та бібліотеки-учасниці розміщують на своїх веб-сайтах у відповідних інформаційних блоках.
 11. Термін дії «Єдиної картки читача» визначається за категоріями:
  • для студентів – 5-6 років (відповідно до строку навчання);
  • для аспірантів, здобувачів наукових ступенів – 3 роки;
  • для науковців, викладачів та інших співробітників ВНЗ – у рамках терміну роботи у закладі з щорічною перереєстрацією у своїй бібліотеці.