Відділ електронних ресурсів

Місце розташування: головний корпус, 4 поверх, кімн. 440а.

Основні функції:

  • Оцифровування документів за замовленням викладачів.
  • Здійснення наукометричного моніторингу публікаційної діяльності науковців ХНУРЕ.
  • Консультування викладачів та аспірантів з питань наукометрії.
  • Формування, архівація та використання електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів на основі АІБС «УФД/Бібліотека»:
    • бібліографічної бази даних «Електронний каталог»,
    • повнотекстової бази даних «Електронна бібліотека».
  • Реалізація проєкту відкритого електронного архіву "ElAr KhNURE".
  • Надання користувачам доступу до електронних ресурсів бібліотеки й університету в електронному читальному залі.Зав. відділом
Плєченко Наталя Володимирівна
е-mail