Відділ електронних ресурсів

Місце розташування: головний корпус, 4 поверх, кімн. 440а.

Основні функції:
☛ Формування та архівація електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів на основі АІБС «УФД/Бібліотека»:
 ᠅ бібліографічної бази даних «Електронний каталог»,
 ᠅ повнотекстової бази даних «Електронна бібліотека».
☛ Здійснення наукометричного моніторингу публікаційної діяльності науковців ХНУРЕ.
☛ Консультування усіх категорій користувачів з питань наукометрії.
☛ Реалізація проєкту відкритого електронного архіву "ElAr KhNURE".
☛ Оцифровування документів (послуга "Оцифрування на замовлення").
☛ Надання користувачам доступу до електронних ресурсів бібліотеки й університету в електронному читальному залі.

Просимо звертатись:
☛ З питань консультацій щодо отримання DOI, розміщення монографій на сайті Open Monograph Press, до Плеченко Наталі Володимирівни, nataliia.plechenko@nure.ua.
☛ З питань надання інформації по кафедрам для складання рейтингів, прийому й перевірки заявок від наукових співробітників щодо преміювання; корегування профілів авторів в БД Scopus та БД WoS – звертатись до Кусмарової Ольги Олександрівни, olha.kusmarova@nure.ua та Шевченко Єлизавети Анатоліївни, yelyzaveta.skrypnyk@nure.ua.
☛ З питань, пов’заних з депонуванням, редагуванням опису та розміщенням документів в архіві відкритого доступу "ElAr KhNURE"; сканування за замовленням звертатись до Дерев’янко Юлії Евальдівни, yuliia.derevianko@nure.ua.Завідувачка відділу
Плеченко Наталя Володимирівна
nataliia.plechenko@nure.ua