Відділ зберігання фондів

Місце розташування: головний корпус, 3 поверх, кімн. 354, 355.

Основні функції:

  • Здійснення заходів щодо схоронності загального фонду бібліотеки.
  • Вивчення й аналіз складу фонду і його використання.
  • Формування та організація фонду рідкісної та цінної книги.
  • Видача літератури зі сховища відділу по читацьких вимогах.
  • Списання літератури.
  • Розподіл літератури за підсобними фондами.

Довідково-пошуковий апарат:

  • Топографічний каталог на навчальну, науково-технічну і художню літературу.
  • Топографічний каталог на бібліотечні пункти кафедр та відділів бібліотеки.Зав. відділом
Королькова Світлана Олексіївна
e-mail