Науково-бібліографічний відділ

Місце розташування: головний корпус, 4 поверх, кімн. 442.

Основні функції:
☛ Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки:
 ᠅ виконання всіх видів довідок в традиційному форматі та через Довідкову службу;
 ᠅ консультації з питань користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки;
 ᠅ консультації з питань оформлення бібліографічних посилань і списків до курсових, дипломних і наукових праць;
 ᠅ проведення інформаційних заходів: "Дні інформації", "Дні кафедр", відкриті перегляди літератури, традиційні та віртуальні тематичні виставки;
 ᠅ створення щомісячного "Бюлетеня нових надходжень".
☛ Пошук і надання правових і законодавчих матеріалів у традиційному й електронному вигляді за допомогою ІПС Верховної Ради України.
☛ Науково-бібліографічна робота:
 ᠅ складання науково-допоміжних бібліографічних та біобібліографічних (персональних) покажчиків, рекомендаційних списків літератури;
 ᠅ диференційоване обслуговування керівництва (ДОК);
 ᠅ обслуговування абонентів у системі виборчого поширення інформації (ВПІ).
☛ Наповнення електронного каталогу бібліотеки у відповідних розділах (аналітичний розпис науково-технічних збірників зво та періодичних видань з соціально- економічних і природничо-технічних наук).
☛ Організація та проведення бібліотечно-бібліографічних занять «Основи інформаційної культури» зі студентами ХНУРЕ 1 курсу.
☛ Оцінка наукового потенціалу та результативності вишу:
 ᠅ збір, аналітична обробка та систематизація статистичних даних про наукові публікації співробітників університету щодо річних звітів для МОН України, ректорських звітів та рейтингів.
☛ Щорічне наповнення БД публікаційної активності науковців університету.

Фонд відділу представлений:
᠅ універсальними і галузевими енциклопедіями, довідниками, словниками;
᠅ бібліографічними виданнями (бібліографічні та бібліографічні покажчики, реферативні журнали, літописи);
᠅ офіційними виданнями: книги, журнали, збірники законодавчих актів (Офіційний вісник України), бюлетені (Відомості Верховної Ради України), газети ("Урядовий кур’єр", "Голос України");
᠅ книгами з соціально-економічних наук (економіка, політика, філософія, психологія, соціологія, освіта, наука та ін.);
᠅ періодичними виданнями з питань вищої освіти;
᠅ ілюстрованими журналами для дозвілля.

Для пошуку необхідних видань та документів можна скористатись електронним каталогом.

Нові надходження можна переглянути у Бюлетені нових надходжень.

Просимо звертатись:
☛ З питань оформлення цитувань, списків використаних інформаційних джерел інформації за вітчизняними та міжнародними стандартами - до Чижевської Любові Миколаївни, головного бібліографа, liubov.chyzhevska@nure.ua
☛ З питань складання звітів для акредитацій та рейтингів ХНУРЕ - до Аврамової Ірини Петрівни, завідувачки відділу, iryna.avramova@nure.ua
☛ З питань отримання інформації щодо публікаційної активності аспірантів і науковців ХНУРЕ у наукових виданнях України та зарубіжних виданнях - до Аврамової Ірини Петрівни, завідувачки відділу, iryna.avramova@nure.ua
☛ З питань публікації у фахових виданнях України - до Аврамової Ірини Петрівни, завідувачки відділу, iryna.avramova@nure.ua
☛ З питань диференційованого обслуговування керівництва (ДОК) - до Масс Ірини Володимирівни, провідного бібліографа, iryna.mass@nure.uа
Завідувачка відділу
Аврамова Ірина Петрівна
iryna.avramova@nure.ua