Доступ до світових ресурсів та журналівПосилання на сайт журнала Код та назва спеціальності Посилання на архів друкованих номерів у фонді бібліотеки ХНУРЕ
   Радіоелектроніка та інформатика 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
126 Інформаційні системи та тахнології
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
Посилання
   Radioelectronics & Informatics Посилання
   JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMY 051 Економіка
073 Менеджмент
-
   Маркетинг в Україні -
   UKRAINIAN JOURNAL OF PHISICS 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології -
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
171 Електроніка
   Безпека інформації 125 Кібербезпека -
   Захист інформації Посилання
   Сучасний захист інформації -
   Кибернетика и вычислительная техника 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Посилання
125 Кібербезпека
163 Біомедична інженерія
   Комп'ютерні технології друкарства 186 Видавництво та поліграфія Посилання
   Літопис авторефератів дисертацій Всі спеціальності рівня вищої освіти
«доктор філософії»
Посилання
   Метрологія та прилади 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Посилання
   Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 153 Мікро- та наносистемна техніка Посилання
171 Електроніка
   Наука і суспільство Всі спеціальності рівня вищої освіти «магістр» і
«доктор філософії»
Посилання
   Наука та наукознавство Посилання
   Наука та інновації Посилання
   Поліграфія і видавнича справа 186 Видавництво та поліграфія Посилання
   Упаковка Посилання
   Проблеми программування 122 Комп’ютерні науки Посилання
123 Комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
   Проблемы управления и информатики 122 Комп’ютерні науки Посилання
124 Системний аналіз
126 Інформаційні системи та технології
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
   Психологія і суспільство Всі спеціальності, що вивчають дисципліни:
«Соціальна психологія та конфліктологія»,
«Психологія управління»,
«Психологія екстремальних стосунків»,
«Інформаційне суспільство»
Посилання
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг Посилання
   Радиоаматор: международный радиолюбительский журнал 172 Телекомунікації та радіотехніка Посилання
   Радиотехника: Всеукраинский межведомственный
научно-технический сборник
Посилання
   Сети и бизнес -
   Телекомунікаційні та інформаційні технології -
   Радіоелектроніка, інформатика, управління 171 Електроніка Посилання
172 Телекомунікації та радіотехніка
   Реєстрація, зберігання і обробка даних Всі спеціальності -
   Системні дослідження та інформаційні технології 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Посилання
124 Системний аналіз
   Техническая диагностика и неразрушающий контроль 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
171 Електроніка
Посилання
   Технічна електродинаміка Посилання
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Посилання
153 Мікро- та наносистемна техніка
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
   Українська мова Всі спеціальності, що вивчають дисципліни:
«Українське фахове мовлення»
«Стилістика наукового тексту»
«Особливості наукової української мови»
Посилання
   Український математичний журнал 113 Прикладная математика Посилання
   Управляющие системы и машины 126 Інформаційні системи та тахнології -
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології 113 Прикладная математика Посилання
122 Комп’ютерні науки
124 Системний аналіз
   Электронное моделирование 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Посилання
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка

Журнали частково відкритого доступу (зміст, анотації, рецензії на статті)

Посилання на сайт журнала Код та назва спеціальності Посилання на архів друкованих номерів у фонді бібліотеки ХНУРЕ
   CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника (анотації) 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Посилання
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
   Medicine Review (зміст) 163 Біомедична інженерія -
   Економіка України (резюме) 051 Економіка
073 Менеджмент
Посилання
   Регіональна економіка (анотація, зміст) Посилання
   Статистика України (анотація, зміст) Посилання
   Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника 171 Електроніка Посилання
172 Телекомунікації та радотехніка
   Кибернетика и системный анализ (аннотації статей) 124 Системний аналіз Посилання

Інформацію надала Оре Тетяна Анатоліївна, завідуюча відділом комплектування

- Дослідження COVID-19 у IEEE >>>
- Дослідження COVID-19 у Wiley >>>
- Дослідження COVID-19 у ScienceDirect >>>

Інформацію надала Плеченко Наталія Володимирівна, завідуюча відділом електронних ресурсів

Щоб визначити, в які бібліотеки можна звернутися за друкованим журналом потрібно:

 1. Знайти потрібний журнал у «Зведеному каталозі періодичних видань...».
 2. Запам’ятати (записати, сфотографувати) цифри зазначені в стовбці «сігла».
 3. Відкрити «Список бібліотек-учасниць зведеного каталогу», в стовпці «Умовне позначення бібліотеки» знайти зазначені цифри (сігли). Кожна цифра (сігла) відповідає бібліотеці певного закладу вищої освіти.
 4. Отримати будь-який друкований журнал із «Зведеного каталогу періодичних видань...» можна за умови наявності Єдиної картки читача, яка дозволяє користуватися фондами бібліотек ЗВО м. Харкова.
 5. Працювати з журналами потрібно за правилами бібліотеки, в якій знаходяться видання. З правилами користування можно ознайомитись на сайтах бібліотек, або зателефонувати.
 6. Інформацію надала Оре Тетяна Анатоліївна, завідуюча відділом комплектування

 • Журнали відкритого доступу видавництва Springer. Ресурс SpringerOpen складається з понад 200 рецензованих журналів відкритого доступу. Предметна область охоплює фактично всі науки, в тому числі: комп'ютерні, природознавчі науки, інженерію, біомедицину, бізнес, економіку, математику, статистику, фізику та інші.
 • Вільний доступ до ресурсів INTECH
 • Журнали відкритого доступу БД Sciencedirect
 • Журнали відкритого доступу IEEE:
  - Гібридні журнали
  - Повністю відкриті актуальні журнали
  - Мультидисциплінарні журнали
 • Частковий доступ до журналів IOP Science Journals
 • Портал цифрової бібліотеки для дослідників в області астрономії та фізики ADS (Astrophysics Data System)
 • Репозиторій робіт з математики, створений Американським математичним суспільством AMS Open Math Notes Містить конспекти курсів, підручники та дослідницькі експозиції, що тривають.
 • Електронна бібліотека і пошукова машина за науковими публікаціями, яка спеціалізується на комп`ютерних та інформаційних науках CiteSeerx
 • Академічні журнали, монографії, наукові звіти з різних областей знань JSTOR
 • Журнали відкритого доступу з інженерії, математики, фізики, комп’ютерних наук, біології, медици та соціальних наук Hindawi
 • Академічні книги в галузі гуманітарних та соціальних наук OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)
 • Журнали відкритого доступу в області медицини, фармацевтики, техніки, технологій і управління OMICS Group
 • Підручники з комп`ютерних наук та інформаційних систем, економіки, інженерії, філософії Open Textbook Network
 • Академічні журнали і книги у галузі гуманітарних та соціальних наук Project Muse
 • Журнали відкритого доступу Wiley Open Access
 • Веб - навігатор зарубіжних та вітчизняних наукових електронних ресурсів відкритого доступу.