Проєкт "Самооцінювання якості електронного каталогу бібліотеки"


Доклад - Етенко Н. Ю. "Якість бібліотечних ресурсів: проєкт самооцінювання електронного каталогу".

Планується організувати оцінювання якості електронних каталогів бібліотеками й розробити методичні рекомендації відносно самооцінювання ЕК бібліотек.

Мета:
Виявити рівень якості електронних каталогів та визначити напрямки діяльності бібліотек, які треба вдосконалювати.

Відповідальні виконавці:
Грищенко Т.Б., директор наукової бібліотеки ХНУРЕ;
Нікітенко О.М., доцент каф. Метрології та вимірювальної техніки ХНУРЕ.

Завдання::

Етапи Заплановані дії Виконання
1 етап Визначити параметри якості електронних каталогів Виконанo
Вибрати 10-15 показників якості, за якими оцінюватимуть якість електронних каталогів бібліотеки Виконанo
Створити шкали оцінок Виконанo
Вибрати метод обробки даних Виконанo
Створити форми збирання даних Виконанo
2 етап Провести самотестування ЕК НБ ХНУРЕ Виконанo
Протестувати ЕК інших бібліотек через Інтернет-мережу та безпосередньо у бібліотеках (наприклад: у Харківському зональному об’єднанні)
3 етап Провести обробку зібраних даних
4 етап Розробити методичні рекомендації щодо оцінювання якості електронних каталогів, розіслати по бібліотекам та провести експериментальні тестування
5 етап Обробити надіслані дані, врахувати зауваження та пропозиції бібліотек
6 етап Доробити методичні рекомендації