Список навчально-методичних видань для оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів/магістрів

Навчально-методичні видання для оформлення та написання кваліфікаційних робіт магістрів з фонду наукової бібліотеки ХНУРЕ (опис видань складено згідно з ДСТУ 8302:2015)
Методичні вказівки
Методичні вказівки, вимоги та рекомендації до підготовки магістерської атестаційної роботи для магістрантів денної форми навчання спеціальності 8.05090101

Методичні вказівки, вимоги та рекомендації до підготовки магістерської атестаційної роботи для магістрантів денної форми навчання спеціальності 8.05090101 "Радіотехніка" / упоряд. : О. О. Щербина, І. О. Милютченко. Харків : ХНУРЕ, 2013. 36 с. Переглянути

Шифр

B-7967 ОРТ

Методичні вказівки до виконання магістерської атестаційної роботи за спеціальностями 8.05010301- Програмне забезпечення систем, 8.05010302 - Інженерія програмного забезпечення

Методичні вказівки до виконання магістерської атестаційної роботи за спеціальностями 8.05010301- Програмне забезпечення систем, 8.05010302 - Інженерія програмного забезпечення / упоряд. З. В. Дудар та ін. Харків : ХНУРЕ, 2012. 52 c. Переглянути

Шифр

B-7847 ПІ

Методичні вказівки до виконання магістерської атестаційної роботи за спеціальностями: 8.05140201

Методичні вказівки до виконання магістерської атестаційної роботи за спеціальностями: 8.05140201 "Біомедична інженерія"; 8.05140203 "Інформаційні технології в біомедицині" / упоряд. : О. М. Величко, О. М. Дацок. Харків : ХНУРЕ, 2015. 40 с. Переглянути

Шифр

B-8123 БМІ

Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської атестаційної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.17010201 - Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської атестаційної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.17010201 - Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки / упоряд.: І. О. Милютченко, А. М. Олейніков. Харків : ХНУРЕ, 2012. 80 с. Переглянути

Шифр

B-7877 ОРТ

Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської атестаційної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.17010201 - Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт магістра для студентів усіх форм навчання галузі знань 1801 "Специфічні категорії" спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" / упоряд. В. О. Тімофєєв та ін. Харків : ХНУРЕ, 2014. 40 с. Переглянути

Шифр

B-8079 ЕК

Методичні вказівки до магістерської підготовки, з розробки й оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів за спеціальностями: 8.05010102- Інформаційні технології проектування, 8.05010103 - Системне проектування, 8.05020101

Методичні вказівки до магістерської підготовки, з розробки й оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів за спеціальностями: 8.05010102- Інформаційні технології проектування, 8.05010103 - Системне проектування, 8.05020101 / упоряд. Е. Г. Петров та ін. Харків : ХНУРЕ, 2012. 72 с. Переглянути

Шифр

B-7887 СТ

Методичні вказівки до магістерської підготовки, з розробки й оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальностей: 8.080402- Інформаційні технології проектування, 8.091401- Системи управління та автоматики

Методичні вказівки до магістерської підготовки, з розробки й оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальностей: 8.080402- Інформаційні технології проектування, 8.091401- Системи управління та автоматики / упоряд. Е. Г. Петров та ін. Харків : ХНУРЕ, 2009. 72 с. Переглянути

Шифр

B-7590 СТ

Методичні вказівки до магістерської підготовки з розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальностей: 8.05080101

Методичні вказівки до магістерської підготовки з розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальностей: 8.05080101 "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої", 8.05080201 "Електронні прилади та пристрої / упоряд. Ю. О. Гордієнко та ін. Харків : ХНУРЕ, 2013. 68 с. Переглянути

Шифр

B-7955 МЕПП

Методичні вказівки до магістерської підготовки з розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.05090302

Методичні вказівки до магістерської підготовки з розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.05090302 "Телекомунікаційні системи та мережі" / упоряд. В. В. Поповський та ін. Харків : ХНУРЕ, 2012. 56 c. Переглянути

Шифр

B-7930 ТКС

Методичні вказівки з виконання атестаційної магістерської роботи за спеціальністю

Методичні вказівки з виконання атестаційної магістерської роботи за спеціальністю "Комп'ютерні системи та мережі" (кваліфікація - магістр) / упоряд. В. О. Горбачов та ін. Харків : ХНУРЕ, 2010. 32 с. Переглянути

Шифр

B-7628 ЕОМ

Методичні вказівки з виконання атестаційної магістерської роботи за спеціальностю 8.05090102

Методичні вказівки з виконання атестаційної магістерської роботи за спеціальностю 8.05090102 "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр / упоряд. В. М. Карташов та ін. Харків : ХНУРЕ, 2012. 60 c. Переглянути

Шифр

B-7931 РЕС

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи для напряму підготовки 0927

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи для напряму підготовки 0927 "Видавничо-поліграфічна справа" (Спеціальностей 8.092701- "Технології друкованих видань", 8.092704- "Комп'ютеризовані технології та системи" / упоряд. Н. Є. Кулішова. Харків : ХНУРЕ, 2010. 44 с. Переглянути

Шифр

B-7659 ІКГ

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.080202

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.080202 "Прикладна математика" / упоряд. : А. Д. Тевяшев, Г. М. Кривошеєва. Харків : ХНУРЕ, 2007. 36 с. Переглянути

Шифр

B-7076 ПМ

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.080202

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.080202 "Прикладна математика" / упоряд. : А. Д. Тевяшев, Г. М. Кривошеєва. Харків : ХНУРЕ, 2008. 36 с. Переглянути

Шифр

B-7302 ПМ

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи за спеціальністю 113-ПМ

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи за спеціальністю 113-ПМ / упоряд.: А. Д. Тевяшев, Г. М. Кривошеєва. Харків : ХНУРЕ, 2018. 36 с. Переглянути

Шифр

B-8474 ПМ

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи за спеціальністю 124 - САУ

Методичні вказівки з виконання магістерської атестаційної роботи за спеціальністю 124 - САУ / упоряд.: А. Д. Тевяшев, Г. М. Кривошеєва. Харків : ХНУРЕ, 2018. 36 с. Переглянути

Шифр

B-8480 ПМ

Методичні вказівки щодо розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.05010201

Методичні вказівки з організації підготовки та виконання магістерської атестаційної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.05100402 "Лазерна і оптоелектронна техніка" / упоряд. Ю. П. Мачехін та ін. Харків : ХНУРЕ, 2012. 56 с. Переглянути

Шифр

B-7935 ФОЕТ

Методичні вказівки щодо розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.05010201

Методичні вказівки щодо розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.05010201 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" / упоряд.: С. В. Чумаченко та ін. Харків : ХНУРЕ, 2013. 52 c. Переглянути

Шифр

B-8010 АПОТ

Методичні вказівки щодо розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи за спеціальністю 8.05010101 -

Методичні вказівки щодо розробки та оформлення магістерської атестаційної роботи за спеціальністю 8.05010101 - " Інформаційні управляючі системи та технології" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр / упоряд. В. М. Левикін та ін. Харків : ХНУРЕ, 2013. 32 с. Переглянути

Шифр

B-7950 ІУС

Методичні рекомендації та вимоги щодо оформлення пояснювальної записки атестаційної роботи магістрантів для магістрантів денної форми навчання спеціальності 152

Методичні рекомендації та вимоги щодо оформлення пояснювальної записки атестаційної роботи магістрантів для магістрантів денної форми навчання спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" спеціалізацій "Лазерна і оптоелектронна техніка" / упоряд. О. С. Гнатенко та ін. Харків : ХНУРЕ, 2018. 44 c. Переглянути

Шифр

B-8437 ФЛІ

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни "Основи наукових досліджень, організація науки" для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 - Економіка / упоряд. : Ю. Д. Костін, І. А. Шейко, Д. Ю. Костін. Харків : ХНУРЕ, 2019. 68 с. Переглянути

Шифр

B-8566 ЕК

Методичні вказівки до організації виконання та захисту атестаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів усіх форм навчання спеціальності 152

Методичні вказівки до організації виконання та захисту атестаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів усіх форм навчання спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / упоряд. : О. М. Нікітенко, Л. В. Пущина, М. П. Сергієнко, Н. В. Штефан. Електрон. вид. Харків : ХНУРЕ, 2021. Переглянути

Шифр

МТЕ

Книги
Бізюк А. В., Вовк О. В., Ткаченко В. П. Основи наукових досліджень

Бізюк А. В., Вовк О. В., Ткаченко В. П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. Харків : ХНУРЕ, 2019. 180 с. Переглянути

Шифр

001(07) Б59

Волощук Ю. І.  Методологія та метрологічне забезпечення наукових досліджень : навч. посіб.

Волощук Ю. І. Методологія та метрологічне забезпечення наукових досліджень : навч. посіб. Харків : ХНУРЕ, 2010. 264 с. Переглянути

Шифр

Ч21я7 В68

Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: навч. посібник

Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень : навч. посібник . 5-е вид. Київ : Професіонал, 2008. 240 с. Переглянути

Шифр

Ч21я7 К56

Колесников О. В.  Основи наукових досліджень: навч. посібник

Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 2-ге вид., випр. та доп. Київ : Центр учбов. літ-ри, 2011. 144 с. Переглянути

Шифр

Ч21я7 К60

Конспект лекцій з дисципліни

Конспект лекцій з дисципліни "Основи наукових досліджень та авторське право" для студентів усіх форм навчання спеціальностей 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 8.05020202 "Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси / упоряд. І. Ш. Невлюдов. Харків : ХНУРЕ, 2016. 140 с. Переглянути

Шифр

001(07) К65

Конспект лекцій з дисципліни

Конспект лекцій з дисципліни "Основи наукових досліджень та організація науки" : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" спеціалізацій : "Технологіїї друкованих видань", "Технологія електронних мультимедійних видань" / упоряд.: В. П. Ткаченко, О. В. Вовк. Харків : ХНУРЕ, 2018. 124 с. Переглянути

Шифр

001(07) К65

Магістерська робота : методика підготовки : посіб. / Т. О. Долбенко та ін.

Магістерська робота : методика підготовки : посіб. / Т. О. Долбенко та ін. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Ліра-К, 2017. 140 с. Переглянути

Шифр

001(07) М12

Олександров Ю. М., Рожицький М. М., Музика К. М. Основи наукових досліджень : навч. пос.

Олександров Ю. М., Рожицький М. М., Музика К. М. Основи наукових досліджень : навч. пос. Харків : ХНУРЕ, 2006. 180 с. Переглянути

Шифр

Ч21я7 О-53

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посіб. / А. Ю. Берко та ін.

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посіб. / А. Ю. Берко та ін. Львів : Новий Світ-2000, 2017. 282 с. Переглянути

Шифр

37(07) О-64

Поперечний А. М., Заплетніков І. М., Баришев О. І. Магістерська робота. Методологія її виконання. Напрям

Поперечний А. М., Заплетніков І. М., Баришев О. І. Магістерська робота. Методологія її виконання. Напрям "Машинобудування та матеріалообробка" : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2012. 204 с. Переглянути

Шифр

Ч48я7 П57

Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб.

Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 176 с. Переглянути

Шифр

Ч21я7 С60

Теорія і методологія наукових досліджень : навч. посіб. для студентів (магістрів) усіх форм навчання

Теорія і методологія наукових досліджень : навч. посіб. для студентів (магістрів) усіх форм навчання / Ю. Д. Костін та ін. Харків : ХНУРЕ, 2021. 152 с. Переглянути

Шифр

001(07) Т33