Інформ реліз

Інформ-реліз
Анонсується проведення
ІНТЕРНЕТ-ФОРУМ (ВЕБ-ФОРУМ),
присвячений вимірюванням у бібліотеках.


Термін проведення:

2017 рік
(детальніше – в інформаційних листах)

 
Місце проведення:

на сайті наукової бібліотеки ХНУРЕ.

 
Коло учасників:

викладачі навчальних закладів, науковці, аспіранти, працівники бібліотек, магістранти, студенти.

 
Організатори та виступаючі:

Наукова бібліотека ХНУРЕ
Кафедра Метрології та вимірювальної техніки ХНУРЕ

 
Форма участі:
 • дистанційна трансляція доповідей, тез, статей, презентацій;
 • перегляд матеріалів
 • on-line обговорення
 
Подальше розміщення :
 • в архіві відкритого доступу ElAr НБ ХНУРЕ
 • в електронному збірнику на інтернет-платформі
 
Питання для обговорення:
 • Бібліометрія (Bibliometrics). Термінологія, мультілінгвістичний контроль, тезауруси, правила каталогізації. Визначення та застосування бібліометричних показників. Алгоритми визначення (обчислення) бібліометричних показників.

 • Обслуговування користувачів (Customer services). Співробітництво між бібліотекарями та студентами, міжнародне співробітництво з розвитку бібліотечних технологій, доступ до інформації, новітні комп’ютерні технології у бібліотечній справі.

 • Інформаційна грамотність (Information literacy). Стратегічні підходи до інформаційної грамотності, нові педагогічні підходи у бібліотеках, співробітництво між бібліотеками, концепції навчання та розвитку мережних технологій. Критерії (методи) оцінювання інформаційної грамотності користувачів та співробітників бібліотеки.

 • Вимірювання та метрика (Measure and metrics). Методи та засоби збирання статистичних даних. Методи та засоби обробки, візуалізації статистичних даних. Визначення показників для оцінювання бібліотеки користувачами. Методи та засоби самооцінювання якості роботи.

 • Стандарти (Standards). Гармонізація з європейськими стандартами. Сертифікація в бібліотечній справі.

 • Оцифровування (Digitalization). Апаратура, програмне забезпечення для оцифровування. Досвід роботи з оцифровування.

 
Робочі мови:

англійська, німецька, російська, українська