Семінар-презентація

«Сучасні словникові проєкти в міжкультурних комунікаціях»

15 квітня 2015 року
на базі наукової бібліотеки ХНУРЕ
відбувся семінар-презентація
у межах Секції НМБК МОН України
з обробки документів та ведення довідкового апарату

Актуальність теми: У сучасному світі створення такого виду довідкової літератури, як словники, набуває все більшого значення для міжкультурних зв'язків. Цей сегмент лексикографічної продукції є дуже різноманітним і посідає важливе місце у житті сучасної освіченої людини: практично щодня ми використовуємо їх у своїй професійній діяльності і просто як культурні особи. Однак співробітники бібліотек є не тільки активними споживачами словникових ресурсів, але й самі приймають участь у створенні такої продукції: від великих енциклопедій і довідників до невеличких термінологічних одно галузевих словників та міні-розмовників. А коли говорять про електронні каталоги бібліотек, згадують і про те, що саме бібліотекарі активно працюють з лінгвістичним забезпеченням АІБС, створюючи ключові слова, перетворюючи їх в каталоги тем, класифікатори, тезауруси та ін.

Крім того, у світі створюються електронні словникові ресурси: як е-копії друкованих словників, бази даних, так і цілі лексикографічні системи з різними словарними модулями. Сьогодні ІКТ надають технічні можливості для оптимізації параметрів словника: розширення об'єму і складу словникових статей, комбінування різних форм представлення інформації (текст, звук, графіка, анімація), можливість поповнення і коригування баз даних, раціональне структурування інформації зонуванням за допомогою гіпертекстових технологій.

Захід був нами названий семінар-презентація, оскільки було задумано на ньому презентувати (ознайомити та рекомендувати) колегам різні типи та види лексикографічної продукції різними доступними нам способами.

Для семінару ми зонували простір читального залу бібліотеки:

Організатори:

Спонсор семінару: ТОВ «Меркурій Експрес»

Модератори семінару:
Грищенко Тамара Борисівна, директор НБ ХНУРЕ, голова секції НМБК МОН України.
Етенко Наталія Юріївна, учений секретар НБ ХНУРЕ.

У програмі семінару:

В електронних презентаціях (постерах) бібліотеки-учасниці семінару відобразили відомості про нові різновиди словникових продуктів, що вже створені та які ще проектуються у бібліотеках або вишах: тезауруси, енциклопедичні видання, довідники-словники (термінологічні, мовні, тлумачні та ін.).

Свої доповіді для електронної постерної сесії надали:

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ПК 4

ПК 5

Доповіді-презентації розміщуються у відкритому електронному архіві ElAr KhNURE, що є зареєстрованим у Директорії відкритих архівів (OpenDOAR), Переліку вікритих архівів (ROAR) та має міжнародний стандартний номер серійного видання: ISSN 2310-8061.

Для репрезентації в е-архіві авторами надано:

На семінарі були присутні 47 фахівців з 22-ти вузівських бібліотек Харкова, ХДНБ ім. В. Г. Короленка, ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського.

Фото з семінару див. у "Галереї"