Соціально-економічна періодика

GEO, Непознанный мир : Земля. № 1 / Грунер + Яр ЗАО // GEO. Непознанный мир: Земля. – Москва, 2004. - ISSN: 1029-5828.
 
Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. БЖ. – Київ : Основа - 12 разів на рік.- індекс: 91857
 
Вопросы психологии : научный. № 1 / Российская Академия образования // Вопросы психологии. – Москва, 2018 - ISSN - 0042-884.
 
Губерния. Регион. Украина. Мир : деловой представительский журнал / ООО Изд. дом "Губерния". – Харьков.
 
Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ - ISSN 0131-775Х.
 
Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, МОН України, Центр дослідж. наук.-технічн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Діброва.- К., 1993.- ISSN 0374-3896.
 
Новое время страны : массовый журнал / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" // Новое время страны. – Киев. – 2016.
 
Пожежна та техногенна безпека : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Тов. "ПОЖОСВІТА".- вид. з жовтня 2013 р.- щомісячно.-  індекс: 86088.
 
Промислова безпека : всеукраїнський виробничо-практичний журнал / Тов. "Промислова безпека".- вид. з 2009 р.- щомісячно.- індекс: 99996.
 
Психологія і суспільство Тернопіль, 2018 - ISSN: 2523-4099.
 
Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН Укр.; М-во економіки та з питань європ. інтеграції Укр.; Ін-т регіон. дослідж. Укр. - К., 1996. - ISSN 1562-0905.
 
Статистика України : науково-інформац. журнал / НТК стат. дослідж. Держ. ком. стат. України.- К., 1998.-  (Вих. щоквартально).
 
Українська мова : науково-теоретичний журнал /НАН України, Інститут української мови.- жовтень 2001.- [4 рази на рік.]. - 2014p. - індекс: 23920. - ISSN 1682-3540.
 
Философские науки : научный образовательный просветительский журнал. №1 / М-во образования России, Академия гуманитарных наук // Философские науки. – Москва : Гуманитарий, 2018.
 
Філософська думка : науково-теоретичний часопис / Інститут філософії НАНУ. – К., 1927. - . – (Вих. укр. мовою).