Аналітична доповідь

Інститут вищої освіти НАПН України висловлює подяку персоналу та здобувачам ХНУРЕ за участь в опитуванні за анкетою «Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України», яке проводилося з 28 квітня по 15 травня 2023 р. в рамках наукового дослідження на тему “Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності ЗВО України в умовах війни та під час повоєнного відновлення країни” (2021-2023 рр., державний реєстраційний номер - 0122U200776).

Пропонуємо ознайомитись з узагальненими результатами соціологічного опитування, представлені в аналітичній доповіді, участь в якому взяли 2250 респондентів, серед яких керівники ЗВО, керівники структурних підрозділів, науково- педагогічні та наукові працівники, студенти, аспіранти та докторанти різних за профілем, масштабами, формами власності ЗВО України.

У аналітичній доповіді висвітлено витоки та еволюцію ключових концепцій, схарактеризовано основні стандарти соціальної відповідальності університетів, віддзеркалено існуючий стан соціальної відповідальності у ЗВО України, виявлено особливості здійснення соціальної відповідальності ЗВО України в умовах воєнного часу та окреслено перспективи розвитку соціальної відповідальності у ЗВО для цілей повоєнного відновлення України.


Прес-служба наукової бібліотеки