Опитування від МОН

   Міністерство освіти і науки проводить опитування на тему: «Використання ресурсів електронних баз даних у науковій та інноваційній діяльності».
Заповнити анкету можна до 23 жовтня 2020 року.
   До участі в опитуванні насамперед запрошуються працівники закладів вищої освіти та наукових установ, усі, хто займається проведенням наукових досліджень та розробок, працює у сфері наукової, науково-технічної або інноваційної діяльності.
   За результатами анкетування МОН планує вивчити питання використання міжнародних наукометричних баз даних в Україні, а також наявні додаткові потреби щодо використання повнотекстових ресурсів, баз даних патентно-ліцензійної та економічної інформації тощо. Також будуть розглянуті можливі варіанти переформатування надання доступу до баз даних за кошти бюджету.
   Загалом анкета містить 22 запитання, а її заповнення потребує близько 15 хвилин.