PMW-2024

З 14 по 18 травня 2024 р. у ХНУРЕ відбулась IX Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (PMW-2024).
Організатор проведення - кафедра «Медіасистеми та технології» (МСТ).
Планується видання збірника тез конференції.

У конференції взяли участь викладачі, вчені, бізнесмени, видавці, фахівці видавничо-поліграфічної та рекламної галузі, розробники мультимедійних продуктів, аспіранти, студенти.
Долучилися до конференції також представники НБ ХНУРЕ із доповіддю: ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ SCIVAL ДЛЯ АНАЛІЗУ ПУБЛІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ НАУКОВЦІВ (на прикладі кафедри МСТ ХНУРЕ). Кусмарова О.О., завідувачка сектору, та Шевченко Є.А., бібліотекар 1 кат., НБ ХНУРЕ.

У доповіді досліджено використання інструменту SciVal видавництва Elsevier, створений на базі БД Scopus, для аналізу публікаційної активності науковців кафедри Медіасистем та технологій (МСТ) ХНУРЕ, організатора проведення конференції. Розглянуто модулі SciVal: «Overview» (надає загальні огляди ефективності досліджень); «Benchmarking» (дозволяє порівняти результати досліджень із результатами інших досліджень у регіоні, країні та світі); «Collaboration» (за його допомогою можна оцінити існуючу дослідницьку співпрацю та визначити потенційних партнерів); «Trends» (користувачі набувають глибокого розуміння областей досліджень та провідних експертів з усього світу); «Impact» (демонструє вплив досліджень на суспільство); «Grants» (надає доступ до інформації про ландшафт фінансування для підтримки стратегічного планування та реалізації дослідницьких стратегій).

За допомогою вебінструменту SciVal та його модулів здійснюється аналіз і візуалізація наукової діяльності, як університету в цілому, так і сформованих груп (кафедр), а також можна побачити досягнуті результати і відстежити тренди, спланувати стратегію наукового розвитку та підібрати потенційних партнерів для співпраці в областях, що цікавлять.

Сайт конференції: https://pmw.nure.ua/


Етенко Наталія,
учений секретар НБ ХНУРЕ