Звіт бібліотеки на карантині

Карантин триває... А Бібліотека працює як дистанційно, так і частково у фізичному доступі для своїх читачів,
виконуючи зобов’язання для підтримки науково-освітнього процесу вишу:

➣ З понеділка по п’ятницю з 10.00 до 15.00 відкрито абонемент (к.358), де здійснюється:
   ᠅ прийом книжок від читачів, взятих у будь-яких відділах бібліотеки;
   ᠅ прийом друкованих атестаційних робіт магістрів від кафедр;
   ᠅ підпис в обхідному листі;
Замовлення літератури можна зробити на абонементі або за допомогою послуги Попереднє замовлення літератури»;
Перепустки та читацький квиток виготовляються у відділі реєстрації (кімн. 440) у понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 до 15.00;
Відвідати відділ художньої літератури (кімн. 429) можна у вівторок та четвер з 10.00 до 15.00.


Продовжуємо підсумовувати, що проведено співробітниками бібліотеки за період карантину

Обслуговування через сайт у домені nure.ua:
➣ надано безперебійний доступ до електронних ресурсів бібліотеки:
   ᠅ в Електронному каталозі та Електронній бібліотеці здійснено 65233 переглядів та 4538 завантажень документів;
   ᠅ в колекції «Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін (КНМЗ)» здійснено 3178 завантажень навчально-методичних матеріалів;
   ᠅ в Електронному архіві відкритого доступу «ElAr KhNURE» здійснено 9719 сеансів та переглянуто 68351 сторінок;
   ᠅ надіслано документів за дистанційним е-замовленням - 36;
   ᠅ через Довідкову службу бібліотеки відпрацьовано 35 запитів користувачів (з них: 14 - щодо отримання індексів УДК та авторського знаку для видань та наукових публікацій).

Статистику з обслуговування див.тут.


Здійснено прийом літератури (близько 100 примірників на день) та підписання обхідних листків (в середньому 10 на день)


В колекцію КНМЗ додано 38 оновлених комплексів (у .pdf) кафедр Медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС), Інформаційно-мережної інженерії (ІМІ), Філософії (ФІЛ), Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРІСТЗІ) та 2 нових КНМЗ каф. Комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем (КІТС).


Робота з електронним архівом відкритого доступу «ElAr KhNURE»:
  ➣ поповнено колекції архіву 420 публікаціями:
    ᠅ у розділ «Атестаційні роботи магістрів» розміщено 478 найменувань (всього колекція вміщує 600 робіт);
    ᠅ у розділ «Видання ХНУРЕ»:
      • 4 відскановані номери та 82 статті університетського збірника «Проблемы бионики» (всього вміщує 406 статей та 19 відсканованих випусків журналу та 25      випусків і 283 статей його наступника - журналу «Бионика интеллекта»);
      • 7 статей з науково-технічного журналу «АСУ та прилади автоматики» (всього вміщує 264 статей та 26 випусків);
    ᠅ у колекцію «Рідкісні видання» - 4 книги (всього у колекції знаходиться 135 видань);
    ᠅ до кафедральних колекцій прийнято 83 статей та доповідей від викладачів кафедр Інформатики (ІНФ), Електронних обчислювальних машин (ЕОМ), Програмної інженерії (ПІ), Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП), Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ); Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК); Інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ІКІ); Біомедичної інженерії (БМІ);
      • відредаговано 246 публікацій, заархівованих викладачами кафедр раніше (внаслідок чого зникло розшарування авторських профілів в англійському інтерфейсі архіву та деякі помилки в описах);
      • складено звіт з динаміки поповнення колекції «Атестаційні роботи магістрів» та здійснена розсилка його на випускові кафедри вишу.


Робота з наукометричними БД:
  ➣ корегування профілю університету у БД Web of Science (листування з Тіхонковой Іриною, представником Clarivate Analytics, вивчення відеоматеріалів, безпосередньо корекція); очікуваний результат: 87 публікацій вчених нашого вишу повинні додатися в профіль ХНУРЕ; інформацію також надано в ЦІСТ для подальшого направлення в MultiRаnk;
  ➣ забезпечення віддаленого доступу співробітникам вишу до Scopus та Web of Science з персональних пристроїв поза мереж університету;
тестування інструкції з налаштування віддаленого доступу до ресурсів Elzevier та БД Scopus;
  ➣ консультування з роботи у БД Scopus та Web of Science співробітників кафедр Метрології та технічної експертизи (МТЕ) і Філософії (ФІЛ);
  ➣ складання звіту для МОНУ щодо переліку штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на годину публікації було включено до наукометрічної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій.
  ➣ об’єднання 20 авторських в профілів в БД Scopus;
  ➣ надання 5 довідок щодо входження журналів в БД Scopus та WoS.


Робота з профілями співробітників вишу у пошуковій системі Google-Академія (ПС G-А):
  ➣ консультування науково-педагогічних працівників (нпп) вишу щодо реєстрації та створення профілю в ПС G-А (завдяки чому було створено 14 нових профілів);
  ➣ підготовлено посилання на 26 профілів нпп в ПС G-А для адміністратора сайту університету, внаслідок чого профілі науковців відобразились на їх персональних сторінках на сайті ХНУРЕ.


Проведена робота з надання унікального ідентифікатора цифрового об'єкта (DOI) публікаціям:
  ➣ навчальному посібнику: «Технологія програмування промислових контролерів в інтегрованому середовищі CODESYS» авторів І. Ш. Невлюдова, С. П. Новоселова, О. В. Сичової, завідувача та співробітників кафедри Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) (проведено реєстрацію в Менеджері метаданных CrossRef);
  ➣ монографії «Потокові моделі та методи маршрутизації в інфокомунікаційних мережах: відмовостійкість, безпека, масштабованість» О. В. Лемешка, О. С. Єременко, О. С. Невзорової, завідувача та співробітників кафедри Інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського (ІКІ) (розміщення на сайті publish.nure.ua для подальшої реєстрації в Crossref та надання консультацій представнику кафедри ІКІ, листування з представником агенції Crossref «Видавнича служба УРАН»);
  ➣ доповідям міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» за замовленням кафедри ЕОМ (оформлений Додаток до Договору на реєстрацію DOI та направлений до видавничої служби URAN).


Робота з Вікіпедією (український сегмент):
  ➣ внесено доповнення на сторінку, присвячену вченому Кащєеву Б.Л. (створена бібліотекою у 2017 році);
  ➣ перевірено сторінку Наукової бібліотеки та внесено доповнення.


Співробітниками бібліотеки взято участь в онлайнових заходах:
  ➣ у вебінарах щодо роботи з БД Web of Science на платформі компанії Clarivate Analytics;
  ➣ в інтернет-конференції «Швидко та просто: як перевіряти роботи на плагіат за допомогою Unicheck» (12.05.2020). Розглянуті питання: види акаунтів; перевірка тексту на схожість; кольорові маркери звіту; джерела, цитати та посилання; коментарі в тексті; звіт подібності; налаштування системи Unicheck;
  ➣ у вебінарі компанії StrikePlagiarism «Методология оценки научных и студенческих работ» - Вивчення питання аналізу звітів після перевірки в системі - 17 травня;
  ➣ в онлайновій конференції «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19» (Організатори: ВГО Українська бібліотечна асоціація, Український інститут книги) – 19 травня;
  ➣ онлайн-курсі з медіаграмотності «Very Verified» (співробітниця бібліотеки нагороджена почесним званням амбасадорки медіаграмотності (1 червня);
  ➣ в онлайн-курсі "Ефективні презентації" від Дзвенислави Новаківської (2 червня);
  ➣ у вебинарі Unicheck «Академічна доброчесність онлайн. Реальний досвід ЗВО» (4 червня);
  ➣ ознайомлення з відео з обговоренням теми «Якою має бути сучасна бібліотека?» на круглому столі, що відбувся 11 червня у Харківському прес-клубі;
  ➣ у дистанційному курсі «Журналістика в бібліотеці: базові навички», організатори: Дистанційна Академія ВГ «Основа», ХДНБ ім. В. Г. Короленка, ХОВ (філія) ВГО УБА (1-12 червня); співробітниця бібліотеки отримала електронні сертифікати та позначена дипломами у двох номінаціях;
  ➣ в інтернет-конференції «Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій» (Організатор: НБ УжНТУ) (з 16 по 19 червня); взято до уваги досвід з доповідей про роботу НБ ДВНЗ «УжНУ»; НТБ Львівської політехніки;


Робота з онлайн-сервісом пошуку плагіату Unicheck: консультування 35 працівників та студентів ХНУРЕ з питань перевірки на запозичення; надавання сторінок для 36 користувачів; підключення та тестування нових функцій; встановлено нові резервні сторінки у профілях викладачів після обнуління (т.як розпочався новий період).


Розробка флеш-видання «Довідник першокурсника – 2020» (створення відеоінструкції, розробка дизайну і макету).


Робота із соціальними мережами Facebook, Instagram, Telegram:
  ➣ створено telegram-канал «Інформаційний канал наукової бібліотеки ХНУРЕ» для публікування новин та telegram-бот @LibraryNureBot, який допомагає легко знайти та cкористатися віртуальними ресурсами та послугами бібліотеки, проведено налаштування каналів; вивчення процедури встановлення на ПК кросс платформенного месенджера Telegram, який дозволяє здійснювати обмін повідомленнями та медіафайломи багатьох форматів;
  ➣ здійснюється постійне модераторство групи «Наукова бібліотека ХНУРЕ»: зроблено 341 репост, створено та опубліковано 51 пост, інформаційних листівок та картинок (з них: 9 анімаційних з використанням конструктора wix.com);;
  ➣ ведеться рубрика # Виданя_з_фонду (представлено 60 книг різноманітної тематики);
  ➣ розробка опитування з використанням Google-форм стосовно діяльності літературного клубу цього сезону та планів на майбутнє;
  ➣ проводиться дослідження теми «Просування контенту в соціальних мережах».
  ➣ вивчення Genial.ly (інструмент для створення дидактичних ресурсів) для створення інтерактивної сторінки бібліотеки.


Робота з сайтом бібліотеки:
  ➣ наповнення контенту: Новини, Віртуальні виставки, інформація про вебінари WoS та Elsevier, Ресурси відкритого доступу за темою «Дослідження COVID-19» та доступ до журналів IEEE, видавництва Springer, БД Sciencedirect тощо, відеоматеріали «На допомогу авторам», Бібліотечний менеджер; Перелік наукових фахових видань України"; "Визначення індексів УДК і кодів JEL Classification";
  ➣ здійснення технічної підтримки: обробка інформації про помилки та проблеми, що виникли у користувачів; оновлення функціоналу (внесення змін до початкового коду в розділі "Каталог" та «Попередній запис до Наукової бібліотеки ХНУРЕ»;
  ➣ для сторонніх користувачів та для співробітників ХНУРЕ (додано Skype-зв’язок користувача з бібліотекою); розроблено систему e-mail оповіщення про статус замовлення літератури; виправлення помилок у тексті та на сторінках;
  ➣ представлено довідкове видання до 90-річчя ХНУРЕ з серії «Історія ХНУРЕ у фактах» (відомості про студентів-випускників) на сторінці.


Створення довідкової, бібліографічної та іншої інформаційної продукції бібліотеки:
  ➣ робота над довідковим виданням до 90-річчя ХНУРЕ з серії «Історія ХНУРЕ у фактах» (відомості про студентів-випускників та науково-педагогічний склад) за період існування вишу під теперішньою назвою: внесено 10 тис. нових записів, відредаговано 22 тис. занесених раніше (всього відпрацьовано відомості про  500 викладачів та 30 тис. випускників);
  ➣ складання бібліографічних покажчиків «Публікації науковців ХНУРЕ за 2016 рік» та «Публікації науковців ХНУРЕ за 2017 рік» (створено 371 бібліографічних описів монографій, підручників, наукових публікацій у періодичних виданнях та збірниках, тез доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах науковців ХНУРЕ);
  ➣ представлення нових віртуальних виставок (у вигляді роликів) у Linkedin та Уoutube: виставка, присвячена 100-річчю з дня народження Кащєева Б.Л., відомого вченого світового рівня, дослідника метеорів радіолокаційним методом (409 переглядів) та «Книги, видані викладачами за 2019 рік. Частина 1» (166 переглядів) і Частина 2 (206 переглядів), «Книги, видані викладачами ХНУРЕ за 2020 рікі. Частина 1» (206 переглядів в Linkedin), розробка веб-сторінки «Онлайнові послуги в Україні» (з використанням конструктора wix.com);.
  ➣ створення рекламних плакатів для інформування про карантинні заходи, прийом книжок від студентів-випускників, а також книжкових закладок та обкладинок для збірників до 90-річчя з дня заснування ХНУРЕ .


Підготовка змін та доповнень до інструктивних матеріалів:
  ➣ Інструкція про порядок роботи наукової бібліотеки з пояснювальними записками до атестаційних робіт здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні з урахуванням пропозицій відповідальних випускових кафедр; випуск нової версії планується у наступному навчальному році;
  ➣ Інструкція з перевірки на запозичення студентських робіт рівня бакалавр на безоплатній основі у внутрішньої базі;
  ➣ Інструкція, що адаптована науковою бібліотекою для експертів ХНУРЕ, з перевірки на плагіат;
  ➣ Правила попереднього замовлення документів через сайт бібліотеки;
  ➣ Правила прийому та видавання літератури з урахуванням карантинних вимог;
  ➣ Правила та покрокова інструкція щодо попереднього дистанційного замовлення літератури.


Підготовка звітно-планових матеріалів:
  ➣ Звіт за пунктами загального Плану робіт ХНУРЕ у 2019/2020 навч.році;
  ➣ Оновлення інформації щодо бібліотеки для довідки у МОН України для держзамовлення;
  ➣ Підготовка статистичних даних за календарний рік (2019) з публікаційної активності ХНУРЕ для рейтингу кафедр і факультетів;
  ➣ Розробка перспективного плану розвитку бібліотеки до 2025 року (вибір перспективних напрямів, аналіз сайтів українських та зарубіжних бібліотек для відбору деяких як референтних, складання SWOT-аналізу бібліотеки.


Робота з АІБС УФД:
  ➣ сканування обкладинок та змісту книг для е-каталогу;
  ➣ редагування записів в е-каталозі у зв’язку з ресистематизацією індексів УДК/ББК;
  ➣ внесення у каталог 245 номерів газет та журналів;
  ➣ конвертація списків атестаційних робіт магістрів;
  ➣ редагування електронної бази читачів (внесені зміни у 347 записів бази).


Підготовка інформації про 114 найменувань журналів, збірників, газет для публікації в електронному зведеному каталозі періодичних видань, що надходять у бібліотеки Харкова за 2019 р. (засновник та координатор - ХДНБ ім. В.Г. Короленка).

Доставка передплачених періодичних видань від ПА «Меркурій» за період 18.03 – 28.04 (всього 125 номерів газет і журналів) та 2 номера електронної версії газети «Юридическая практика» до адресатів (відділів Бухгалтерії, Закупівель та МПТ, Юридичного, Експлуатаційно-технічного та головному енергетику університету).

Створення коментаря на сайті Комітету державних премій України до представленої наукової роботи з УДК.

Тестування сервісу автоматизованого оформлення списків використаних джерел «Grafiati» та представлення його на сайті бібліотеки у розділі «Бібліографічні менеджери».

Тестування та робота з інтернет-платформою ZOOM.

Проведено апгрейд серверного ПЗ, завдяки чому працездатність КНМЗ, ЕК, сайту НБ та ElAr KhNURE забезпечена на 100%.

Вивчення препринту статті Тетяни Колеснікової, директорки НТБ ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна “Організація віддаленої роботи колективів бібліотек університетів України за часів драматичних невідомостей”. (Представлено моделі організації віддалено працюючих команд (колективів) та на практиці розглянуто, як вони працюють в Україні).

Добірка інформації за зверненням журналістки Галини Михайлової для статті про створення віртуальних виставок (http://lib.nure.ua/kultura/v-expo): аналіз звітів бібліотеки та огляд програм для створення цього виду виставок.


Робота бібліотеки у реальному та дистанційному режимі триває й надалі!