Наукометричні рейтинги

  • Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science

  • Microsoft Academic's field ratings for conferences пропонує рейтинг конференцій (.pdf файл) з комп'ютерних наук.

    Цифрові значення рейтингу подібні Н-індексу, тобто відображають співвідношення кількості публікацій та їх цитування. Показники дійсні в межах певної тематичної області.

    Більш повну інформацію щодо топових конференцій і повні тексти статей можна знайти за адресою.

    Інформація узята з сайту.

Інформацію надала Кусмарова Ольга, координатор Е-сервісів НБ ХНУРЕ