Тестовий доступ до БД

Бібліометрика української науки

Система "Бібліометрика української науки" призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища.

Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання:

  • створених науковцями на платформі Google Scholar бібліометричних профілів, які містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності (ця платформа має найбільший обсяг проіндексованих наукових праць і є загальнодоступною);
  • бібліометричних показників систем Scopus, Web of Science, Ranking Web of Research Centers, Російський індекс наукового цитування.

Інформацію надала Кусмарова Ольга, координатор Е-сервісів НБ ХНУРЕ