Міжбібліотечний абонемент

Місце розташування: головний корпус, 4 поверх, кімн. 443

Основні функції: Для задоволення запитів читачів на науково-технічну, періодичну та іншу літературу, відсутню у фонді бібліотеки ХНУРЕ, функціонує послуга по межбібліотекчному обслуговування. Користувачі бібліотеки можуть отримати літературу з інших бібліотек по межбібіліотечному абонементу (МБА).

МБА обслуговує науково-педагогічних працівників, співробітників університету та студентів-дипломників.

Юридичним документом, за яким абонент отримує літературу в тимчасове користування і несе відповідальність за збереження творів друку, є бланк-замовлення (скачать).

Замовлення не літературу виконуються протягом 3х днів і видаються на термін, встановлений бібліотекою - фондоутримувачем на 3, 5 і 20 днів.

Матеріальну відповідальність за збереження видань, отриманих по МБА в тимчасове користування, несе абонент, який замовив видання.

За загублену або зіпсовану літературу, отриману по МБА, користувач повинен зробити заміну рівноцінним виданням.

 

Відповідальна за роботу МБА
завідуюча сектором
Озерова Зоя Олександрівна
e-mail