Методичні вказівки


ФВС

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» «Техніка безпеки та перша медична допомога на заняттях з фізичного виховання» для студентів усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд. Г. П. Грохова ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ

Електрон. вид.; docx / 119 Kb, Харків: ХНУРЕ, 2020. — 119 Kb

Мова: АнглійськаМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» «Техніка безпеки та перша медична допомога на заняттях з фізичного виховання» для студентів усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд. Г. П. Грохова ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – 119 Kb . – docx / 119 Kb.