Методичні вказівки


ФВС

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Розвиток рухових якостей засобами баскетболу» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: О. В. Церковна, В. М. Осіпов ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ

Електрон. вид.; pdf / 810 Kb, Харків: ХНУРЕ, 2021. — 810 Kb

Мова: УкраїнськаМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Розвиток рухових якостей засобами баскетболу» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: О. В. Церковна, В. М. Осіпов ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 810 Kb . – pdf / 810 Kb.