Методичні вказівки


ФВС

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Розвиток основних рухових якостей тренувальними засобами хортингу» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: А. М. Литвиненко ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ

електрон. вид.; pdf / 536 Kb, Харків: ХНУРЕ, 2021. — 536 Kb

Мова: УкраїнськаМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Розвиток основних рухових якостей тренувальними засобами хортингу» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: А. М. Литвиненко ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 536 Kb . – pdf / 536 Kb.