Методичні вказівки


ФВС

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Розвиток рухових якостей у плаванні» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: Г. М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ

Електрон. вид.; pdf / 438 Kb, Харків: ХНУРЕ, 2021. — 438 Kb

Мова: УкраїнськаМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Розвиток рухових якостей у плаванні» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: Г. М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 438 Kb . – pdf / 438 Kb.