Методичні вказівки

B-8743
ФВС

Технічна підготовка студентів-баскетболістів у режимі самостійних занять. Методичні рекомендації для студентів, викладачів ЗВО / авт.- упоряд.: О. В. Церковна, В. М. Осіпов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки

pdf / 1,3 Mb, Харків: ХНУРЕ, 2020. — 52 с.

Мова: Українська


УДК 796.323.2(07)

Технічна підготовка студентів-баскетболістів у режимі самостійних занять. Методичні рекомендації для студентів, викладачів ЗВО / авт.- упоряд.: О. В. Церковна, В. М. Осіпов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – 52 с. – pdf / 1,3 Mb.