Методичні вказівки


ФВС

Методичні вказівки для студентів спеціальної медичної групи. Лікувальна фізкультура у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / упоряд. : В. В. Ганшина, Н. В. Оршацька. ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ

електрон. вид.; pdf / 250 Kb, Харків: ХНУРЕ, 2021. — 250 Kb

Мова: УкраїнськаМетодичні вказівки для студентів спеціальної медичної групи. Лікувальна фізкультура у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / упоряд. : В. В. Ганшина, Н. В. Оршацька. ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 250 Kb . – pdf / 250 Kb.