Методичні вказівки


ФВС

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання" на тему «Розвиток основних фізичних якостей за допомогою боксу» для студентів усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: Р. В. Хромих ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ

Електрон. вид.; pdf / 381 Kb, Харків: ХНУРЕ, 2020. — 381 Kb

Мова: УкраїнськаМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання" на тему «Розвиток основних фізичних якостей за допомогою боксу» для студентів усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: Р. В. Хромих ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – 381 Kb . – pdf / 381 Kb.