Методичні вказівки


ФВС

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Початкове навчання грі настільний теніс. Техніка та методика гри» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: Т. О. Горшанкова., Д. Д. Гелета ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ

електрон. вид.; pdf / 1,18 Mb, Харків: ХНУРЕ, 2021. — 1,18 Mb

Мова: УкраїнськаМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Початкове навчання грі настільний теніс. Техніка та методика гри» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / упоряд.: Т. О. Горшанкова., Д. Д. Гелета ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – електрон. вид. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 1,18 Mb . – pdf / 1,18 Mb.