Книга


Ц44

Церковна Е. В., Грохова А. П.

Комплексні методики оцінки фізичного розвитку і физичної підготовленості [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки

методичний посіб.; pdf / 498 Kb, Харків: ХНУРЕ, 2021. — 32 с.

У методичному посібнику представлені прості, доступні методики комплексного тестування показників здоров'я за параметрами фізичного розвитку, фізичної та функціональної підготовленості. Видання призначене для викладачів фізичного виховання вищої школи, вчителів середніх і спеціальних навчальних закладів, тренерів, інструкторів з фізичної культури, спортсменів і студентів. Методичний посібник допоможе користувачам провести комплексне тестування і оцінити результати по простим і доступним тестам, набути необхідних навичок і вміння оцінки власного здоров'я, оптимізувати пізнавальний процес і підвищити образо-вательного ефективність.

Мова: УкраїнськаЦерковна Е. В. Комплексні методики оцінки фізичного розвитку і физичної підготовленості [Електронний ресурс] : методичний посіб. / А. П. Грохова, Е. В. Церковна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 32 с. – pdf / 498 Kb.