Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2024)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: https://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

  1.        Хаханов І. В. Векторні методи синтезу тестів і логічного моделювання цифрових компонентів SOC : дис. ... д-ра філософії : 12 «Інформаційні технології», 123 «Комп'ютерна інженерія» / І. В. Хаханов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 167 с.

    У дисертаційній роботі розв'язано науково-практичну задачу зменшення алгоритмічної складності синтезу тесту та оцінки його якості шляхом використання надлишковості розумних структур даних. Використання read-write транзакцій на розумних структурах даних у пам'яті замість потужної системи команд процесора дозволяють усунути ітерації шиною даних між процесором та пам'яттю машини фон Неймана, що приводить до економії часу та енергії при вирішенні завдань проектування і тестування цифрових компонентів SoC. Мета дослідження – зменшення часових витрат та підвищення адекватності моделювання тестових наборів та несправностей, як адрес, за рахунок експоненційної надлишковості розумних структур даних на базі логічного вектора.


Архив:        2018р.        2017р.        2016р.        2015р.        2014р.        2013р.        2012р.        2011р.        2010р.