Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2020)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: https://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

  1.        Гнатенко, О. С. Синхронізація мод волоконного лазера за допомогою рідкокристалічних комірок : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / О. С. Гнатенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 145 с. – Бібліогр.: с. 127–140. Автореферат

    Отримала подальший розвиток теоретична модель синхронізації мод волоконного лазера. Це дозволило врахувати механізми керування поляризацією на основі використання рідкокристалічної комірки. Експериментально досліджено умови стабільності поляризації поздовжних мод в кільцевому волоконному лазері з використанням рідкокристалічних комірок. Експериментальний макет волоконного лазера дозволив отримати лінійно-поляризоване випромінювання на довжині хвилі 1,55 мкм з тривалістю імпульсів фемтосекундного порядку. Розроблена система має значно поліпшені експлуатаційні якості за рахунок підвищення ефективності налаштування кута повороту поляризації з використанням рідкокристалічних комірок.

  2.       Демська, Н. П. Технологія електричних міжз'єднань модулів електронної техніки : дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" / Н. П. Демська ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 200 с. – Бібліогр.: с. 163–177.  Автореферат

    Досліджено та розвинуто технологію електричних комутаційних елементів. Це дозволило розробити конструкцію плаского з'єднувача для електронних пристроїв із нульовою силою вставки із пневматичним притисненням контактних елементів. Отримано модель впливу конструкційних параметрів плаского з'єднувача на перехідний опір, який виникає між з'єднувачем і шлейфом, яка дозволила оптимізувати конструкцію з'єднувача за критерієм мінімізації перехідного опору. Обгрунтовано технологію складання поліімідних гнучких комутаційних структур (ГКС), що забезпечило формування високощільних нерознімних електричних міжз'єднань за допомогою ультразвукового зварювання. Математична модель дозволяє виконувати оцінку надійності та стабільності технологічного процесу, визначати відсоток виходу придатних виробів, середній час виготовлення одного виробу, середню кількість зібраних виробів.


Архив за 2015 р. - 2010 р.