Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2021)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: https://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

  1.        Яковченко О. І. Розвиток методів високоточного визначення параметрів руху низькоорбітальних космічних апаратів по бортовим спостереженням сигналів глобальних навігаційних супутникових систем : дис. .. канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні і телевізійні системи" / О. І. Яковченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2023. – 250 с. Автореферат

    У роботі вирішена науково-практична задача високоточного визначення параметрів руху НКА по бортовим спостереженням сигналів глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) шляхом удосконаленнявідомих і створення нових методів і алгоритмів обробки фазовихі кодових ГНСС-спостережень в режимі PPP (Precise Point Positioning), включаючи новіметоди розв'язання неоднозначності фазових спостережень, що дозволяє виколнувати позиціювання низькоорбітальних космічних апаратів та навколоземних об'єктів на сантиметровому рівні точності. Викладено результати розвитку і верифікації методів і алгоритмів отримання "плаваючого" та/або дискретного/ цілочисельного розв'язання фазової неоднозначності і їхніх модифікацій в ході PPP-рішень, які реалізують запропоновані автором спеціальні процедури спільного МНК-оцінювання сукупності інформаційних і неінформаційних параметрів з використанням фазових і кодових ГНСС- спостережень робочого сузір'я супутників. Запропонована і апробована нова реалізація метода оцінкикомбинацій інструментальних кодових та фазових затримок в бортовій апаратурі супутників ГНСС (GPS) і формування поправок, які вираховуються по спостереженням не тільки глобальних, а й регіональних мереж ГНСС-станцій (зокрема, Українськоїмережі перманентних станцій) та дозволяють досягти надійного дискретного/ цілочисельного РФН і реалізувати найбільш точний fixed-метод PPP. В роботі показано, що при реалізації кінематичного методу досягнута потенційна точність визначення параметрів траєкторій НКА, яка відповідає найсучаснішим світовим досягненням і задовольняє найжорстокішим вимогам до точності для існуючих та майбутніх космічних місій.


Архив за 2015 р. - 2010 р.